• เมืองพัทยาขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้า สถานบริการทุกแห่ง งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 นี้

  เมืองพัทยาขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้า สถานบริการทุกแห่ง งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 นี้

  เมืองพัทยาขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้า สถานบริการทุกแห่ง งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 นี้

  ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ และต่อมาผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น.

  ดังนั้น เพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุผล จึงขอความร่วมมือมายังเจ้าของผู้จัดการ/ผู้ประกอบการ ร้านค้า สถานบริการและส่วนที่เกี่ยวข้อง ห้ามขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุรา ทุกชนิด ในวันที่มีการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 หากพบการกระทำความผิดดังกล่าว จะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไป

  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4033654863311894/?d=n
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150