• เมืองพัทยาเตรียมเดินหน้าพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

  เมืองพัทยาเตรียมเดินหน้าพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

  เมืองพัทยาเตรียมเดินหน้าพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

  วันนี้ (18 ธ.ค. 63) ณ ห้องประชุม 132 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ให้การต้อนรับ รศ.ดร.ธนพร ศรียากูล กรรมการการกระจายการอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะประธานอนุกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ การถ่ายโอนภารกิจ ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะ เนื่องในโอกาสเข้าพบนายกเมืองพัทยา เพื่อขอรับนโยบายการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เมืองพัทยา พร้อมทั้งหารือเกี่ยวเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เมืองพัทยา โดยเน้น 3 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

  1. การควบคุมมลพิษ
  2. ระบบบำบัดนำ้เสีย
  3. การมอนิเตอร์ EIA การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment)
   และหลังจากนี้ ทางคณะกรรมการจะเดินหน้าบูรณาการร่วมกับเมืองพัทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อเดินหน้าพัฒนา ปรับปรุงระบบต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป
  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4034262519917795&id=259115847432500
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150