• ผู้บริหารเมืองพัทยารับฟังการนำเสนอการศึกษาความเป็นไปได้ในการพิสูจน์แนวคิดเทคโนโลยี 5 G ในพื้นที่เมืองพัทยา

  ผู้บริหารเมืองพัทยารับฟังการนำเสนอการศึกษาความเป็นไปได้ในการพิสูจน์แนวคิดเทคโนโลยี 5 G ในพื้นที่เมืองพัทยา

  ผู้บริหารเมืองพัทยารับฟังการนำเสนอการศึกษาความเป็นไปได้ในการพิสูจน์แนวคิดเทคโนโลยี 5 G ในพื้นที่เมืองพัทยา
  วันนี้ (23 ธ.ค.63) เวลา 10.00 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานรับฟังการนำเสนอการศึกษาความเป็นไปได้ในการพิสูจน์แนวคิดเทคโนโลยี 5 G ในพื้นที่เมืองพัทยาโดยมี นายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้แทนจากบริษัท ทีโอที และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  บริษัททีโอที​ จำกัด(มหาชน)​ ได้นำเสนอ สูตรแนวคิดการพิสูจน์แนวคิดของเทคโนโลยี 5g เพื่อส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้า ของพื้นที่ EEC ซึ่งถือว่าเป็นอนาคตของประเทศไทยและพัฒนาเมืองพัทยาสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ Smart City ในอนาคตอีกด้วย
  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4047116438632403/

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150