• มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ร่วมอวยพรเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่แก่ผู้บริหารเมืองพัทยา วันนี้ (24 ธ.ค.63)

  มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ร่วมอวยพรเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่แก่ผู้บริหารเมืองพัทยา วันนี้ (24 ธ.ค.63)

  มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ร่วมอวยพรเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่แก่ผู้บริหารเมืองพัทยา
  วันนี้ (24 ธ.ค.63) เวลา 09.30 น. นายรณกิจ เอกะสิงห์ พร้อมด้วยนายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยาร่วมให้การต้อนรับบาทหลวงวีระ ฝังรักษ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา และคณะ ในโอกาสนำเด็กกำพร้าร่วมอวยพรในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ซึ่งมีนางสาวพรรณี ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ซึ่งเป็นองค์การคาทอลิกที่ให้การดูแลเด็กกำพร้าที่ด้อยโอกาสในสังคม ภายใต้การควบคุมดูแลของกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดกิจกรรมส่งความสุขในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งการแบ่งปันความสุขและความยินดี ด้วยการนำคณะขับร้องบทเพลงประจำเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ร่วมร้องเพลงอวยพรให้กับองค์กร หน่วยงาน และบุคคลผู้มีพระคุณที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นประจำทุกปี โดยในวันนี้ทางมูลนิธิฯ ได้นำกลุ่มเด็กกำพร้าและผู้ดูแลจำนวน 40 คน มาขับร้องบทเพลงเพื่อมอบความสุขให้กับคณะผู้บริหารเมืองพัทยา สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่ได้รับการอวยพรให้ครั้งนี้เป็นอย่างมาก

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150