• เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถานบันวิชาการป้องกันประเทศ กรุงเทพฯ

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถานบันวิชาการป้องกันประเทศ กรุงเทพฯ

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถานบันวิชาการป้องกันประเทศ กรุงเทพฯ
  วันนี้ (24 ธ.ค. 63) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมทัพพระยา นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปแก่ผู้เข้ารับการอบรม จากสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถานบันวิชาการป้องกันประเทศ นำโดยพลตรี ชำนาญ ช้างสาต ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (พสบ.บก.ทท.) รุ่นที่ 12 พร้อมคณะ จำนวน 81 คน ศึกษาดูงานในหัวข้อภารกิจ แนวคิดการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ แผนแม่บทเมืองดิจิลพัทยา แนวทางการแก้ไขของการดำเนินงานในปัจจุบัน การช่วยเหลือในการกระตุ้นเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ สร้างเสริมองค์ความรู้ และเพิ่มพูนประสบการณ์แก่ผู้เข้ารับการอบรมนำไปพัฒนาองค์กรของตนเองต่อไป
  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4049407948403252/

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150