• เมืองพัทยาห่วงใยประชาชน​จัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการด้านสุขภาพเชิงรุก พร้อมให้ความรู้ในการเฝ้าระวังไวรัสโควิด-19

  เมืองพัทยาห่วงใยประชาชน​จัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการด้านสุขภาพเชิงรุก พร้อมให้ความรู้ในการเฝ้าระวังไวรัสโควิด-19

  เมืองพัทยาห่วงใยประชาชน​จัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการด้านสุขภาพเชิงรุก พร้อมให้ความรู้ในการเฝ้าระวังไวรัสโควิด-19

  วันนี้ (25​ ธ.ค. 63) เวลา 09.30 น.ที่ชุมชนเขาน้อย​ (ซอย สุขุมวิท 43)​
  นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ออกหน่วยให้บริการด้านสุขภาพฟรี แบบเชิงรุก ในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในชุมชน​ โดยมีนางณอัญญา จันทรกาศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญพิเศษ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่​

  ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขได้จัดกิจกรรมบริการเชิงรุก ในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในชุมชน โดยกิจกรรมดังกล่าวได้กำหนดจัดขึ้นหมุนเวียนไป
  ตามชุมชนต่างๆ ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09:00 น. – 12:00 น. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการดูแลสุขภาพในการป้องกันการเกิดโรคล่วงหน้า เพื่อกำจัดและทำลายแหล่งเชื้อโรคในชุมชน เพื่อป้องกันการเกิดโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคติดต่อ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาวะและพฤติกรรมสุขภาพเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยประชาชนสามารถเข้าถึงการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรค และภัยสุขภาพได้อีกทางหนึ่ง

  สำหรับในวันนี้มีการประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังไวรัสโควิด-19
  การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อคอตีบ บาดทะยัก วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ หัดเยอรมัน​
  คลินิกอดบุหรี่เคลื่อนที่ทดสอบสมรรถภาพปอดและให้คำปรึกษารายบุคคล สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และยาฆ่าหนอนพยาธิแก่ประชาชน ยาเบื่อหนู เบื่อแมลงวัน ทรายอะเบท และแจกถุงยางอนามัย

  นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่าในขณะนี้จังหวัดชลบุรี ยังไม่พบการติดเชื้อฯในพื้นที่
  แต่หากมีผู้ที่พัก อาศัยหรือเดินทางเข้าจังหวัดชลบุรีที่เดินทางไปตลาดกลางกุ้งมหาชัย​ จังหวัดสมุทรสาครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 หากมีอาการไข้​ ไอ​ มีน้ำมูกหรือหอบเหนื่อย
  ขอให้ผู้ที่มีอาการดังกล่าวรับการตรวจที่โรงพยาบาลหรือประสานสถานบริการใกล้บ้าน​

  สามารถสอบถามรายละเอียดและคำแนะนำในการปฏิบัติต่อผู้สงสัยติดเชื้อ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 3842 9166 ในวันและเวลาราชการ

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150