• เมืองพัทยาจัดพิธีบวงสรวง และถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม 2563

  เมืองพัทยาจัดพิธีบวงสรวง และถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม 2563

  เมืองพัทยาจัดพิธีบวงสรวง และถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม 2563

  วันนี้( 28 ธ.ค.63)​ เวลา​ 08.00​ น. ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเมืองพัทยา ข้าราชการ และตัวแทนองค์กรภาครัฐ เข้าร่วมในพิธีบวงสรวง วางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระเจ้ากรุงธนบุรี ปีที่ 253

  วันที่ 28 ธันวาคม ของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทยอีกหนึ่งวัน เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้กอบกู้เอกราชจากพม่าให้แก่ประเทศไทย และเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีเพียงพระองค์เดียว ต่อมาใน พ.ศ.2310 พระองค์ได้ทรงดำรงตำแหน่งพระยาวชิรปราการ เจ้าเมืองกำแพงเพชร และช่วยราชการอยู่ในกรุงศรีอยุธยา ซึ่งขณะนั้นกรุงศรีอยุธยากำลังจะพ่ายแพ้แก่พม่า จึงทรงรวมไพร่พลตีฝ่าวงล้อมสู่ภาคตะวันออก และแวะพักที่ตำบลทับยา หรือพัทยาในปัจจุบัน ก่อนมุ่งไปตีเมืองจันทบุรี แล้วย้อนกลับไปกู้กรุงศรีอยุธยาคืนมาได้สำเร็จในปีเดียวกัน จนสยามประเทศดำรงความเป็นเอกราชมาจวบจนถึงปัจจุบัน
  และเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2533 เมืองพัทยา ได้จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา และทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมืองพัทยาได้กำหนดจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในวันที่ 28 ธันวาคม ของทุกปี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ทรงมีต่อประเทศไทยและชาวจังหวัดชลบุรี อีกทั้งยังเป็นการครบรอบ 253 ปี​ แห่งการกู้อิสรภาพ

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150