• เมืองพัทยาจับมือเจ้าท่าและทุกภาคส่วนบูรณาการร่วมเปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางน้ำร่วมเทศกาลปีใหม่ 2564

  เมืองพัทยาจับมือเจ้าท่าและทุกภาคส่วนบูรณาการร่วมเปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางน้ำร่วมเทศกาลปีใหม่ 2564

  เมืองพัทยาจับมือเจ้าท่าและทุกภาคส่วนบูรณาการร่วมเปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางน้ำร่วมเทศกาลปีใหม่ 2564

  วันนี้ (29 ธ.ค. 63) เวลา 10.30 น. นายพิสูจน์ อมรยุทธ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์อำนวยการความปลอดภัย ทางน้ำร่วมเทศกาลปีใหม่ 2564 ณ ท่าเรือพัทยาใต้ (ท่าA) เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง พร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้แทนหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ และร่วมชมการปล่อยขบวนเรือของเรือตรวจการณ์เรือกู้ภัย ซึ่งมีนายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เมืองพัทยา กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจน้ำ กองกำกับการ 2 กองกำกับการตำรวจท่องเที่ยว
  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา หมวดรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ กองบังคับการอำเภอบางละมุง และเครือข่ายอาสาวารี กรมเจ้าท่า รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 20 เข้าร่วมพิธีเปิด

  สืบเนื่องจากกรมเจ้าท่าได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการดูแลความปลอดภัยทางน้ำ
  “ท่าเรือปลอดภัย เรือปลอดภัย คนปลอดภัย” สะดวก ประหยัด ปลอดภัย ไปทางน้ำ และมีคำสั่งกรมเจ้าท่าให้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางน้ำ กรมเจ้าท่า ประกอบกับขณะนี้จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 จึงต้องเข้มงวดกวดขันให้ผู้ประกอบกิจการ ผู้ครอบครองท่าเทียบเรือ เจ้าของเรือ และผู้ควบคุมเรือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยเคร่งครัด ดังนั้น สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาพัทยา ร่วมกับเมืองพัทยา กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจน้ำ กองกำกับการ 2 กองกำกับการตำรวจท่องเที่ยว สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา หมวดรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ กองบังคับการอำเภอบางละมุง และเครือข่ายอาสาวารี กรมเจ้าท่า รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 20 จัดกิจกรรม “โครงการศูนย์อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยทางน้ำร่วมเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564” เพื่อบูรณาการและสนธิกำลังร่วมของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อควบคุมกำกับดูแล และอำนวยความปลอดภัย ให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการเรือโดยสาร สำหรับการสัญจรท่องเที่ยวทางน้ำให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4062105737133473/

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150