• เมืองพัทยา ปฏิบัติการเชิงรุกทำความสะอาดตลาด ลานโพธิ์นาเกลือ ฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว

  เมืองพัทยา ปฏิบัติการเชิงรุกทำความสะอาดตลาด ลานโพธิ์นาเกลือ ฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว

  เมืองพัทยา ปฏิบัติการเชิงรุกทำความสะอาดตลาด ลานโพธิ์นาเกลือ ฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว

  ในปัจจุบันสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโควิด-19 กำลังระบาดในระลอกสองอย่างรวดเร็วนั้น ในการนี้นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องสุขอนามัย ความปลอดภัย และห่วงใยสุขภาพประชาชน เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ในวันนี้ (29 ธ.ค.63) เวลา 09.00 น. ได้มอบหมายให้นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เรือตรี ปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา
  คณะทำงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา​ และหน่วยงานทุกภาคส่วน ร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ ด้วยการทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
  ครอบคลุมทุกพื้นที่เสี่ยง พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ได้เดินเท้าประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสร้างตระหนักรู้ ทำความสะอาดบ้านเรือนและสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ให้สะอาดอยู่เสมอ นอกจากนี้สถานประกอบการ บ้านเรือน ร้านค้าต่างๆพร้อมใจทำความสะอาดสถานที่ของตนเอง รวมพลัง รู้ทัน สู้ภัยมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ สร้างความมั่นใจ ให้เมืองพัทยาปลอดภัยจากไวรัส โควิด-19
  นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่าหากมีผู้ที่พัก อาศัยหรือเดินทางเข้าจังหวัดชลบุรีที่เดินทางไปตามพื้นที่เสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 1ธันวาคม2563 หากมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูกหรือหอบเหนื่อย ขอให้ผู้ที่มีอาการดังกล่าวเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลหรือประสานสถานบริการใกล้บ้าน สำหรับมาตรการการป้องกันจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ในสถานที่เป้าหมายที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สาธารณะที่มีประชาชนสัญจรหนาแน่น เพื่อสร้างความเชื่อมั่น สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเมืองพัทยาให้กลับมาสู่สภาวะปกติให้เร็วที่สุด สามารถสอบถามรายละเอียดและคำแนะนำในการปฏิบัติต่อผู้สงสัยติดเชื้อ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 3842 9166 ในวันและเวลาราชการ

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150