• ประกาศผู้ที่จะเดินทางข้ามจังหวัดชลบุรีโปรดแสดงใบอนุญาตข้ามจว. ในส่วนเดินทางเข้า-ออกในพื้นที่จังหวัดสามารถเดินทางได้ตามปกติ

  ประกาศผู้ที่จะเดินทางข้ามจังหวัดชลบุรีโปรดแสดงใบอนุญาตข้ามจว. ในส่วนเดินทางเข้า-ออกในพื้นที่จังหวัดสามารถเดินทางได้ตามปกติ

  ประกาศผู้ที่จะเดินทางข้ามจังหวัดชลบุรีโปรดแสดงใบอนุญาตข้ามจว. ในส่วนเดินทางเข้า-ออกในพื้นที่จังหวัดสามารถเดินทางได้ตามปกติ

  ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวเป็นระยะๆจนถึงปัจุบันนั้น  เพื่อเป็นการยกระดับพื้นที่ควบคุมสูงสุดที่จำเป็นที่ต้องมีมาตรการเข้มงวดอย่างยิ่ง โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบและควบคุมการใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะของประชาชนในการเดินทางเข้าออกเขตพื้นที่ สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ซึ่งมีความเสี่ยง ที่จะเกิดการระบาดของโรคเพิ่มขึ้น ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง  และสมุทรสาคร เพื่อสกัดและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็วและเด็ดขาด โดยให้จุดคัดกรองและจุดสกัดเพื่อคัดกรองการเดินทางเข้าออกพื้นที่อย่างเข้มข้น และให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ขอความร่วมมือติดตั้งและใช้ระบบแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ”
  สำหรับบุคคลที่ประสงค์จะเดินทางออกนอกพื้นที่และควบคุมสูงสุดและเข้มงวดต้องแสดงเหตุผลความจำเป็นโดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือแสดงบัตรตนอื่นๆ ควบคู่กับเอกสารรับรองความจำเป็น ที่ออกโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่ เว้นแต่เป็นบุคคลซึ่งได้รับข้อยกเว้น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กระทรวงมหาดไทยกำหนด

  📌กรณีเดินทางภายในจังหวัดแต่ละอำเภอสามารถเดินทางได้​ตามปกติ โดยไม่ต้องใช้แบบฟอร์ม

  📌ผู้ที่จะเดินทางข้ามจังหวัดต้องขออนุญาต ซึ่งสามารถติดต่อรับแบบฟร์อมได้ 3 ช่องทาง คือ

  • ที่ว่าการอำเภอ​บางละมุง​ (ชั้นล่าง)
  • ศาลาว่าการเมืองพัทยา
  • ดาวน์โหลด แบบฟอร์มได้ที่ https://www.chonburipr.net/attachments/view/?attach_id=267927

  📌 ผู้ที่จะเดินทางข้ามจังหวัด สามารถยื่นใบอนุญาตออกนอกพื้นที่ ได้ จำนวน 2 แห่ง คือ
  –  ศาลาประชาคมอำเภอบางละมุง ชั้น1  เวลา 07.00 น. – 24.00 น.

  • ศาลาว่าการเมืองพัทยาบริเวณ ด้านหลังพระเจ้าตากสินมหาราชก่อนทางเข้าประตูชั้น 2 เวลา 08:00 น. – 16:30 น. เวลาทำการราชการ (ไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์)

  📌เอกสารที่ยื่น
  1.บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรพนักงาน/หนังสือเดินทาง
  2.แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง  ทำ 2 ชุด (สามารถเขียนมาเองได้)​
  3.เอกสารอื่น ๆ เช่น ใบนัดแพทย์  ใบสั่งสินค้า หนังสือให้เดินทางไปราชการหรือไปปฏิบัติหน้าที่ ฯลฯ

  📌วิธีการขอข้ามเขต 4 ข้อ
  🩺 ตรวจอุณหภูมิ/สังเกตุการณ์
  📲 ตรวจว่ามีแอพฯ หมอชนะ
  🚙 สอบถามเหตุผลการเดินทาง
  📝 แสดงใบอนุญาตการเดินทางข้ามเขต

  ‼️หากไม่มีจำเป็นขอให้ประชาชน #งดหรือชะลอ การเดินทางโดยไม่จำเป็น ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2564

  และขอความร่วมมือโหลดแอพหมอชนะประกอบการเดินทาง

  ไอโฟน
  ios =  https://apple.co/3mTo6en

  แอนดรอย์
  Android = https://bit.ly/3mWguaS

  หรือคิวอาร์โค๊ดที่แนบมาด้วย

  ความผิด และการลงโทษ หากฝ่าฝืน
       แจ้งข้อมูลเท็จต่อเจ้าพนักงาน มีโทษจำคุก 2 ปี ปรับ 4 หมื่นบาท

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ที่ว่าการอำเภอบางละมุง หรือศาลาว่าการเมืองพัทยา ในวันและเวลาราชการ Pattaya Contact Call Center  1337 ตลอด 24 ชั่วโมง

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4085141284829918&id=259115847432500
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150