• เมืองพัทยาเปิดให้บริการ ยื่นเอกสารหนังสือรับรองเดินทางเข้า – ออก ข้ามจังหวัด ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น..เริ่ม 8 ม.ค.นี้

  เมืองพัทยาเปิดให้บริการ ยื่นเอกสารหนังสือรับรองเดินทางเข้า – ออก ข้ามจังหวัด ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น..เริ่ม 8 ม.ค.นี้

  เมืองพัทยาเปิดให้บริการ ยื่นเอกสารหนังสือรับรองเดินทางเข้า – ออก ข้ามจังหวัด ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น..เริ่ม 8 ม.ค.นี้

  ตามที่มีคำสั่งออกประกาศให้ดำเนินการตรวจสอบและควบคุมการใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะของประชาชนในการเดินทางเข้าออกเขตพื้นที่ สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกต่อประชาชนที่มีความประสงค์จะเดินทางเข้า – ออก ข้ามจังหวัด สามารถยื่นเอกสารหนังสือรับรองได้ที่บริเวณศูนย์อาหาร ชั้น 1 อาคาร 2 ศาลาว่าการเมืองพัทยา ได้ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) และดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น”หมอชนะ” ด้วย
  📌 ในส่วนเดินทางเข้า-ออกในพื้นที่จังหวัดสามารถเดินทางได้ตามปกติ
  📌กรณี บริษัท ห้างร้าน เอกชนสามารถพิจารณาออกหนังสือรับรองให้เจ้าหน้าที่บริษัท เพื่อเดินทางเข้า – ออกข้ามจังหวัดได้ โดยไม่ต้องมาขอการรับรองที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  📌 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พัทยา Pattaya Contact Center 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง
  📌 แนวทางการปฏิบัติการเดินทางข้ามจังหวัดชลบุรี(คลิก) https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4085141284829918&id=259115847432500

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4085333371477376&id=259115847432500
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150