• เมืองพัทยาปฏิบัติการเชิงรุก ลงพื้นที่ “รณรงค์สื่อสารความเสี่ยง แจ้งข่าวสารสุขภาพ เฝ้าระวังการแพร่ระบาดไวรัสโควิด- 19 และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคสูตรสกัดจากธรรมชาติ บริเวณชุมชนบ้านหัวทุ่ง และพื้นที่ใกล้เคียง

  เมืองพัทยาปฏิบัติการเชิงรุก ลงพื้นที่ “รณรงค์สื่อสารความเสี่ยง แจ้งข่าวสารสุขภาพ เฝ้าระวังการแพร่ระบาดไวรัสโควิด- 19 และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคสูตรสกัดจากธรรมชาติ บริเวณชุมชนบ้านหัวทุ่ง และพื้นที่ใกล้เคียง

  เมืองพัทยาปฏิบัติการเชิงรุก ลงพื้นที่ “รณรงค์สื่อสารความเสี่ยง แจ้งข่าวสารสุขภาพ เฝ้าระวังการแพร่ระบาดไวรัสโควิด- 19 และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคสูตรสกัดจากธรรมชาติ บริเวณชุมชนบ้านหัวทุ่ง และพื้นที่ใกล้เคียง

  วันนี้ (8 ม.ค.64) เวลา 13.30 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา นายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา
  ลงพื้นที่ชุมชนบ้านหัวทุ่ง และพื้นที่ใกล้เคียง เน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด- 19 ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดชลบุรี​ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุข ประธาน อสม.เมืองพัทยา อสม. และแม่บ้านเมืองพัทยา ร่วมลงพื้นที่สร้างการรับรู้ ความเข้าใจการปฏิบัติตัวให้ห่างไกลโรคโควิด -19 โดยยึดหลัก เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากผ้าทุกครั้ง ล้างมือบ่อยๆ และสแกนแอพพลิเคชั่นไทยชนะ การทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสที่ถูกวิธีเพื่อลดการฟุ้งกระจายเชื้อ และบริโภคผัก ผลไม้ สมุนไพรช่วยเสริมภูมิคุ้มกันต้านไวรัส พร้อมเน้นย้ำตรวจตราสอดส่องแรงงานต่างด้าว และผู้ที่มาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดหากพบบุคคลดังกล่าว หรือผู้มีประวัติสัมผัสผู้ต้องสงสัยติดเชื้อ สามารถแจ้งได้ที่ สำนักการสาธารณสุข หมายเลขโทรศัพท์ 0 3825 3209 ในวันและเวลาราชการ

  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4088187144525332/?d=n
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150