• ระวัง!!! หมึกสายวงฟ้า..พิษร้ายแรงจากท้องทะเล

  ระวัง!!! หมึกสายวงฟ้า..พิษร้ายแรงจากท้องทะเล

  ระวัง!!! หมึกสายวงฟ้า..พิษร้ายแรงจากท้องทะเล

  เนื่องจากหมึกสายวงฟ้าเป็นหมึกที่มีพิษร้ายแรงเป็นอันตรายถึงชีวิต หากมีการบริโภค หรือ สัมผัสส่วนที่เป็นพิษ จากข้อมูลทางวิชาการ พบว่า พิษของหมึกดังกล่าวไม่สลายตัวด้วยความร้อนและเป็นพิษต่อระบบประสาท เมื่อได้รับพิษอาจเสียชีวิตได้ภายในเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง โดยหมึกสายฟ้าจะมีลักษณะเด่นดังนี้ มีวงฟ้า หรือน้ำเงินกระจายอยู่ทั่วตัว และบนหนวด ซึ่งแตกต่างจากหมึกสายชนิดอื่นๆ หรือหากมีการพบเห็น สามารถแจ้งประสานไปยังกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2141 1333 หรือสายด่วน Green call 1310
  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4126446497366063/

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150