• เมืองพัทยาส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกันaโรคติดเชื้อไวรัส ให้แก่ อสม. คณะกรรมการ ชมรม ชุมชน เมืองพัทยา ได้ใช้ขณะลงพื้นที่ตามชุมชน เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโควิด – 19

  เมืองพัทยาส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกันaโรคติดเชื้อไวรัส ให้แก่ อสม. คณะกรรมการ ชมรม ชุมชน เมืองพัทยา ได้ใช้ขณะลงพื้นที่ตามชุมชน เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโควิด – 19

  เมืองพัทยาส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกันaโรคติดเชื้อไวรัส ให้แก่ อสม. คณะกรรมการ ชมรม ชุมชน เมืองพัทยา ได้ใช้ขณะลงพื้นที่ตามชุมชน เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโควิด – 19

  วันนี้ (26 ม.ค.64) เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมทัพพระยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานมอบวัสดุอุปกรณ์ หน้ากากอนามัย เจลล้างมือแอลกอฮอล์ และปรอทอินฟาเรด ให้กับแกนนำดูแลสุขภาพในชุมชน ประกอบด้วย ประธาน อสม.เมืองพัทยา และคณะกรรมการชมรม อสม. เมืองพัทยา พร้อมด้วยนายกสมาคมชุมชนเมืองพัทยา และประธานชุมชนเมืองพัทยา เป็นผู้แทนรับมอบวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการสื่อสารความเสี่ยงและเฝ้าระวังการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชนเมืองพัทยา” ของงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยา สำหรับดูแลสุขภาพประชาชน เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ซึ่งมีนายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุข ร่วมส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ครั้งนี้ เพื่อนำไปดูแลสุขภาพประชาชน เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19
  นอกจากนี้ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า การจัดสรรมอบวัสดุอุปกรณ์ครั้งนี้ เพื่อให้ อสม. คณะกรรม ชมรม ชุมชน เมืองพัทยา ได้ใช้วัสดุอุปกรณ์ขณะที่ลงพื้นที่สำรวจตามชุมชน และจะดำเนินการจัดสรรแจกจ่าย หน้ากากอนามัย เจลล้างมือแอลกอฮอล์ตามครัวเรือนในพื้นที่ เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีวัสดุอุปกรณ์ในการใช้ดำเนินชีวิตในประจำวันได้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด – 19และสุขภาพอนามัยของตนเองอีกทางหนึ่งด้วย
  โดยปัจจุบันเมืองพัทยามีมาตรการการป้องกัน และควบคุมดูแลการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนรักษามาตรการ เว้นระยะห่าง สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ และแสกนไทยชนะ/หมอชนะ ทุกครั้งที่ไปในพื้นที่สาธารณะ เพื่อเป็นการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด – 19
  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4138555076155205/

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150