• เมืองพัทยาเปิดบริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน รูปแบบใหม่ “New Normal”สามารถจองคิวออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ได้แล้ว www.q-online.bora.dopa.go.th

  เมืองพัทยาเปิดบริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน รูปแบบใหม่ “New Normal”สามารถจองคิวออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ได้แล้ว www.q-online.bora.dopa.go.th

  เมืองพัทยาเปิดบริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน รูปแบบใหม่ “New Normal”สามารถจองคิวออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ได้แล้ว www.q-online.bora.dopa.go.th

  ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้กลับมาแพร่ระบาดระลอกใหม่ ในการนี้งานบัตรประชาชน จึงจำกัดผู้มาใช้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) โดยเปิดให้บริการรับบัตรคิวตั้งแต่เวลา 06.30 น. แบ่งเป็น ช่วงเช้า 30 คิว ช่วงบ่าย 30 คิว ส่วนงานทะเบียนราษฎรจำกัดผู้มาใช้บริการ แบ่งเป็นช่วงเช้า 20 คิวและช่วงบ่าย 20 คิว รวม 100 คิว/วัน นอกจากนี้ได้เปิดให้บริการ จองคิวออนไลน์ได้ที่ www.q-online.bora.dopa.go.th ซึ่งงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนเปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.20-16.30 น. ตามวันและเวลาราชการ

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทะเบียนและบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ 0 382 53133 – 39 ในวันและเวลาราชการ
  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4138165949527451/

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150