• ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา เข้าพบนายกเพื่อหารือวางแผนพัฒนาพื้นที่ ศูนย์ฯ ให้เป็น medical hub พื้นที่สำหรับการแพทย์และสุขภาพแบบครบวงจร

  ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา เข้าพบนายกเพื่อหารือวางแผนพัฒนาพื้นที่ ศูนย์ฯ ให้เป็น medical hub พื้นที่สำหรับการแพทย์และสุขภาพแบบครบวงจร

  ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา เข้าพบนายกเพื่อหารือวางแผนพัฒนาพื้นที่ ศูนย์ฯ ให้เป็น medical hub พื้นที่สำหรับการแพทย์และสุขภาพแบบครบวงจร

  วันที่ (26 ม.ค.64) เวลา 14.30 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมหารือร่วมกับ รศ.นพ.กัมมาล กุมาร ปาวา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และคณะ เนื่องด้วยพื้นที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยาได้รับการประกาศเป็น “เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษการแพทย์ครบวงจร (EECmd) ธรรมศาสตร์พัทยา” และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้วางเป้าหมายการพัฒนาให้เป็น medical hub พื้นที่สำหรับการแพทย์และสุขภาพแบบครบวงจรเป็น Smart City, Smart Campus และ Digital Hospital ภายใต้วิสัยทัศน์ innopolis Campus ซึ่งการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาของเมืองพัทยาเพื่อให้เป็นไปในทางทิศทางเดียวกัน โดยมี คณะผู้บริหารเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือ ณ ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4139185459425500/
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150