• เมืองพัทยา ร่วมกับ อพท. ขับเคลื่อนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบพื้นที่นาเกลือสู่การจัดอันดับสุดยอดแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนโลก (Global Sustainable Destinations Top 100)

  เมืองพัทยา ร่วมกับ อพท. ขับเคลื่อนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบพื้นที่นาเกลือสู่การจัดอันดับสุดยอดแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนโลก (Global Sustainable Destinations Top 100)

  เมืองพัทยา ร่วมกับ อพท. ขับเคลื่อนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบพื้นที่นาเกลือสู่การจัดอันดับสุดยอดแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนโลก (Global Sustainable Destinations Top 100)

  เมื่อวานนี้(27 ม.ค.2564) เวลา​ 11.00 น.ณ.ห้องประชุม​ ศาลาว่าการเมืองพัทยา​นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา​ เป็นประธานประชุมร่วมกับอพท. โดยมีนายสุธารักษ์ สุนทรวิภาต ผจก.อพท.3 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง​ เพื่อนำเสนอการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่นาเกลือเข้าสู่การจัดอันดับสุดยอดแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนโลก​ (Global Sustainable Destinations Top 100)

  การจัดอันดับสุดยอดแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนโลก (Global Sustainable Destinations Top 100) เป็นการจัดอันดับโดยหน่วยงานระดับโลก Green Destinations Foundation ประเทศเนเธอร์แลนด์ ร่วมกับคณะผู้จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับโลก ITB (Internation Tourism Borse) กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี เพื่อมอบให้กับแหล่งท่องเที่ยวที่มีความพร้อมในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
  “สำหรับเกณฑ์การตัดสินแหล่งท่องเที่ยวแบ่งเป็นคะแนนจากการดำเนินการตามเกณฑ์บังคับ 30 ข้อ และคะแนนจากการนำเสนอ Good Practice Story โดยในส่วนของ Good Practice Story แหล่งท่องเที่ยวต้องสามารถบอกเล่า หรือแสดงถึงเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ที่ต้องการจะพัฒนา แสดงถึงการใช้นวัตกรรม หรือการนำนวัตกรรม หรือแนวทางปฏิบัติที่เคยมีอยู่แล้ว มาปรับใช้ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน และสุดท้ายแหล่งท่องเที่ยวนั้นจะต้องสามารถเป็นกรณีศึกษาที่ดีให้แก่แหล่งท่องเที่ยวอื่น สามารถเรียนรู้และนำไปปรับใช้ต่อได้” ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ รองผู้อำนวยการ อพท. กล่าวว่า
  ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว ได้รับการยอมรับจากสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Council หรือ GSTC) ว่ามีความสอดคล้องตามแนวทางเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria) ที่ อพท. นำมาใช้ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบในพื้นที่พิเศษ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ครอบคลุม 4 ประเด็นหลัก คือ การบริหารจัดการ เศรษฐกิจ-สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการบรรจุสู่ Sustainable Destinations TOP 100 เป็นการแสดงให้เห็นว่าแหล่งท่องเที่ยวนั้น มีคุณภาพพอที่จะดึงดูดกลุ่มลูกค้าคุณภาพ มีการกระจายรายได้ให้คนในท้องถิ่น มีการปกป้องประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิต และปกป้องสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อแหล่งท่องเที่ยว และประเทศชาติที่ถือเป็นจุดมุ่งหมายระดับคุณภาพ

  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4144205698923476/?d=n
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150