• นายกเมืองพัทยา ชูนโยบาย “นีโอ เกาะล้านโฉมใหม่” พร้อมเดินหน้าพัฒนาพื้นที่เกาะล้านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ (มีคลิป)

  นายกเมืองพัทยา ชูนโยบาย “นีโอ เกาะล้านโฉมใหม่” พร้อมเดินหน้าพัฒนาพื้นที่เกาะล้านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ (มีคลิป)

  นายกเมืองพัทยา ชูนโยบาย “นีโอ เกาะล้านโฉมใหม่” พร้อมเดินหน้าพัฒนาพื้นที่เกาะล้านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ  (มีคลิป)

  วันนี้ (2 ก.พ. 64) ณ ที่ทำการ East Water(เกาะล้าน) นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ให้สัมภาษณ์ต่อผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับการเดินหน้าพัฒนาภาพรวมในพื้นที่บนเกาะล้านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ โดยชูประเด็นหลักๆ ที่เตรียมเดินหน้าพัฒนาพื้นที่เกาะล้าน เข้าสู่ยุคใหม่ นีโอ เกาะล้าน คือ

  • ระบบสาธารณูปโภค ได้ดำเนินการศึกษาแนวทางการขยายระบบการประปา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานของการขยายสัญญาและการหาแนวทางที่เหมาะสมในการนำน้ำทะเลมาผลิตเป็นน้ำจืดให้มีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและนักท่องเที่ยว
  • ปัญหาขยะ อยู่ระหว่างขั้นตอนทีโออาร์ หาผู้รับจ้างมาดำเนินการจัดทำเตาเผา เพื่อกำจัดขยะ และเป็นศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมเกาะล้าน ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมบนเกาะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ระบบบำบัดน้ำเสีย อยู่ระหว่างศึกษา วางแผน และออกแบบการจัดทำระบบบำบัดใหม่ ซึ่งอาจจะมีการแยกระบบน้ำเสียและน้ำฝนออกจากกัน โดยจะมีการพัฒนาระบบเดิมให้มีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้อย่างครอบคลุม
  • สะพานท่าเทียบเรือหน้าบ้าน ซึ่งอยู่ระหว่างสำรวจศึกษา และออกแบบการก่อสร้าง ถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมคาดว่าจะดำเนินการในปี 65
   –  ท่าเรือหาดตาแหวน อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาดำเนินการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งปรับภูมิทัศน์โดยรอบของบริเวณเกาะล้าน และรวมถึงเส้นทางคมนาคมการเดินเรือพัทยา – เกาะล้าน ป้ายบอกทาง ขยายกำลังผลิตไฟฟ้าเกาะล้าน พร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกสบายต่างๆ สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ระลอกใหม่ได้คลี่คลายลง

  สำหรับมาตราการการเปิดให้บริการของผู้ประกอบการโรงแรมปัจจุบันมี ผู้ประกอบการลงทะเบียนขออนุญาตเปิดให้บริการที่อำเภอบางละมุงบ้างบางส่วน ซึ่งแต่ละโรงแรมต้องอยู่ภายใต้มาตรการคุมเข้มของการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด- 19 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจและกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองพัทยาให้กลับมาดังเดิม เป็นแหล่งท่องเที่ยวโฉมใหม่ที่มีระบบสาธารณูปโภคที่เพียงพอ ในสภาพแวดล้อมที่ดี สอดรับกับแนวทางการพัฒนาเกาะล้านให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีคุณภาพ พร้อมรองรับสู่ยุค EEC  ต่อไป

  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4158119794198733/
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150