• เมืองพัทยาร่วมกับ สน.ประกันสังคมจ.ชลบุรี และร.พ.วิภาราม แหลมฉบัง บูรณาการเชิงรุกร่วมกันป้องกันและควบคุมโรค เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19

  เมืองพัทยาร่วมกับ สน.ประกันสังคมจ.ชลบุรี และร.พ.วิภาราม แหลมฉบัง บูรณาการเชิงรุกร่วมกันป้องกันและควบคุมโรค เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19

  เมืองพัทยาร่วมกับ สน.ประกันสังคมจ.ชลบุรี และร.พ.วิภาราม แหลมฉบัง บูรณาการเชิงรุกร่วมกันป้องกันและควบคุมโรค เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19

  วันนี้ (3 ก.พ. 64) เวลา10.30 น. ณ โรงเเรมเบลลา เอ็กเพรส พัทยากลาง นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนางสุกุมล คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม คณะผู้บริหารเมืองพัทยา นายวิทวัส กู้ประเสริฐ ประกันสังคม จังหวัดชลบุรี รตอ.หญิงกัญรภา มุกดาสนิท ผู้อำนวยการส่วนควบคุมโรคเมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา นายแพทย์สุทัศน์ ดวงดีเด่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภาราม แหลมฉบัง พร้อมคณะเเพทย์พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันบูรณาการ เพื่อทำงานเชิงรุกในการร่วมกันป้องกันและควบคุมการเเพร่ระบาดในวงกว้าง พร้อมทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่ โดยดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุก เพื่อค้นหาผู้ประกันตนที่อาจติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในสถานประกอบการ โดยพิจารณาหลักเกณฑ์ คือ

  1. สถานประกอบการจะต้องกำหนดสัดส่วนความเสี่ยงของผู้ประกันตนในสถานประกอบการที่รับการตรวจไม่เกินร้อยละ 10 ของผู้ประกันตน ผู้ที่เข้ารับการตรวจคัดกรองโรคจะต้องเป็นผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์รับผลประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วย ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
  2. กรณีพบผู้ติดเชื้อในสถานประกอบการ ต้องดำเนินการสอบสวนและควบคฺมโรคในสถานประกอบการ ตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานในการควบคุมโรค

  ซึ่งในวันนี้มีผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์ เข้ารับการตรวจคัดกรอง ณ โรงเเรมเบลลา เอ็กเพรส พัทยากลาง ทั้งสิ้นจำนวน 632 คน เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่ หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คลี่คลายลงเมืองพัทยาร่วมกับ สน.ประกันสังคมจ.ชลบุรี และร.พ.วิภาราม แหลมฉบัง บูรณาการเชิงรุกร่วมกันป้องกันและควบคุมโรค เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19

  วันนี้ (3 ก.พ. 64) เวลา10.30 น. ณ โรงเเรมเบลลา เอ็กเพรส พัทยากลาง นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนางสุกุมล คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม คณะผู้บริหารเมืองพัทยา นายวิทวัส กู้ประเสริฐ ประกันสังคม จังหวัดชลบุรี นางกัญรภา มุกดาสนิท ผู้อำนวยการส่วนควบคุมโรคเมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา นายแพทย์สุทัศน์ ดวงดีเด่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภาราม แหลมฉบัง พร้อมคณะเเพทย์พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันบูรณาการ เพื่อทำงานเชิงรุกในการร่วมกันป้องกันและควบคุมการเเพร่ระบาดในวงกว้าง พร้อมทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่ โดยดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุก เพื่อค้นหาผู้ประกันตนที่อาจติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในสถานประกอบการ โดยพิจารณาหลักเกณฑ์ คือ

  1. สถานประกอบการจะต้องกำหนดสัดส่วนความเสี่ยงของผู้ประกันตนในสถานประกอบการที่รับการตรวจไม่เกินร้อยละ 10 ของผู้ประกันตน ผู้ที่เข้ารับการตรวจคัดกรองโรคจะต้องเป็นผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์รับผลประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วย ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
  2. กรณีพบผู้ติดเชื้อในสถานประกอบการ ต้องดำเนินการสอบสวนและควบคฺมโรคในสถานประกอบการ ตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานในการควบคุมโรค

  ซึ่งในวันนี้มีผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์ เข้ารับการตรวจคัดกรอง ณ โรงเเรมเบลลา เอ็กเพรส พัทยากลาง ทั้งสิ้นจำนวน 632 คน เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่ หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คลี่คลายลง

  https://business.facebook.com/Prpattayacity/posts/4160589780618401
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150