• ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC

  ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC

  ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC

  วันนี้ (8 ก.พ. 64) เวลา 14.00 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เป็นองค์กรที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการลงทุนยกระดับนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาพื้นที่ 3 จังหวัดในภาคตะวันออก ได้แก่ ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างบูรณาการ ยกระดับเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐ เอกชนและประชาชน ทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศและประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ ในการนี้เพื่อให้การดำเนินการตามแผนพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในเมืองพัทยาเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว สกพอ. โดยเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และคณะผู้บริหารเมืองพัทยา พร้อมทุกภาคส่วน จึงได้ประชุมหารือแนวทางในการพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในครั้งนี้ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนตามแผนการท่องเที่ยว โดยเดินหน้าก่อสร้างอาคารจอดรถ 5 ชั้นตลาดเก่าลานโพธิ์นาเกลือ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจอดรถแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาโดยเฉพาะวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ พร้อมพัฒนาปรับปรุงตลาดโฉมใหม่ทันสมัย โดยจะมีการปรับปรุงตลาดลานโพธิ์เดิม ให้เป็นตลาดมาตรฐานในอนาคต จำหน่ายสินค้าของฝากเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อำนวยความสะดวกนักเที่ยวต่อยอดผลประโยชน์คนในพื้นที่ให้มีรายได้หมุนเวียนในท้องถิ่นชาวพัทยา รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบชายหาดพัทยา และชายหาดจอมเทียน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างพื้นที่กิจกรรม และระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เพื่อรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติ และยังเป็นการยกระดับพัฒนาพื้นที่ชายหาดพัทยา ชายหาดจอมเทียนให้มี มาตรฐานระดับนานาชาติ นอกจากนี้ยังได้เดินหน้าปรับปรุงเพิ่มพื้นที่สนามกีฬาอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งจะเป็นการช่วยเมืองพัทยาให้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ให้นักท่องเที่ยวมีระยะเวลาในการท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยามากขึ้น
  ซึ่งการพัฒนาทั้งหมดนี้อยู่ในแผนยุทธศาสตร์นีโอพัทยาโฉมใหม่ โดยการบูรณาการร่วมกับ EEC ในการขับเคลื่อนในหลายๆ ด้าน ทั้งในเรื่องทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการ โดยเร่งบูรณาการร่วมกัน เพื่อเดินหน้าพัฒนาเมืองพัทยาเร่งด่วน หลังสถานการณ์โควิค – 19 ระลอกใหม่ในเมืองพัทยาบางเบาลงไป โดยตั้งเป้าหมายให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น โดยมีมาตรการในด้านการตลาดในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สามารถรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย และพัฒนาพื้นที่ชายหาดมีพื้นที่สีเขียว มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีคุณภาพ พร้อมพัฒนาพื้นที่นาเกลือให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเป็นเมืองท่องเที่ยวแห่งใหม่บนพื้นฐานของวัฒนธรรมต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้มีการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน โดยการนำเสนอ project นีโอพัทยา ในการเดินหน้าพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ธุรกิจด้านอื่นๆ โดยเฉพาะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และสถานที่ทำงานเกี่ยวกับ office building เข้ามาทดแทน เพื่อให้ขนาดธุรกิจพึ่งพาแบบภายในประเทศและต่างประเทศให้ใกล้เคียงกัน เป็นการฟื้นฟู และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่กลับสู่ดังเดิมโดยเร็วที่สุด ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC

  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4175702645773781/
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150