• ประชุมโครงการสาธิตการนำรถไฟฟ้าไปใช้เป็นระบบขนส่งสาธารณะอย่างสมบูรณ์แบบในพื้นที่ EEC (เมืองพัทยา)

  ประชุมโครงการสาธิตการนำรถไฟฟ้าไปใช้เป็นระบบขนส่งสาธารณะอย่างสมบูรณ์แบบในพื้นที่ EEC (เมืองพัทยา)

  ประชุมโครงการสาธิตการนำรถไฟฟ้าไปใช้เป็นระบบขนส่งสาธารณะอย่างสมบูรณ์แบบในพื้นที่ EEC (เมืองพัทยา)

  วันนี้ (15. ก.พ.64) เวลา 14.00 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมหารือโครงการสาธิตการนำรถไฟฟ้าไปใช้เป็นระบบขนส่งสาธารณะอย่างสมบูรณ์แบบในพื้นที่ EEC (เมืองพัทยา) โดยมี รศ.ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา พร้อมคณะ และผู้แทนจากสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย  นำเสนอ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและนโยบายในการสนับสนุน เพื่อปรับโครงการให้สอดคล้องต่อความต้องการของเมืองพัทยา โดยมีคณะผู้บริหารเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้มีความร่วมมือกับสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ในการดำเนินโครงการสาธิตการนำรถไฟฟ้าไปใช้เป็นระบบขนส่งสาธารณะอย่างสมบูรณ์แบบในพื้นที่ EEC (เมืองพัทยา) (Korea-Thailand Eco-Friendly E-TuKTuk in Pattaya) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบสาธิตการใช้งาน ระบบขนส่งสาธารณะด้วยยานยนต์ไฟฟ้า ระบบบริหารจัดการการใช้รถสาธารณะ ระบบอัดประจุ ระบบกักเก็บพลังาน ระบบบริหารจัดการพลังงาน และระบบควบคุมติดตามจากส่วนกลาง เพื่อให้เมืองพัทยาเป็นเมืองต้นแบบในการใช้ระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ สะอาด ไม่เกิดมลพิษ และมีความยั่งยืน สนับสนุนให้เมืองพัทยาเป็นเมืองอัจฉริยะอย่างสมบูรณ์ โดยการนำรถตุ๊กๆและระบบขนส่งใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทดแทนเชื้อเพลิงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ในการนี้นายกเมืองพัทยาได้เสนอแนะให้ทางคณะจากวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยกลับไปศึกษาถึงผลกระทบต่อผู้ประกอบการเดิมที่ประกอบอาชีพอยู่ในพื้นที่ด้วย พร้อมทั้งเสนอแนะให้จัดตั้งคณะกรรมการฯโดยเชิญเมืองพัทยาเข้าร่วมเพื่อนำเสนอข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการโครงการฯต่อไป

  ประชุมโครงการสาธิตการนำรถไฟฟ้าไปใช้เป็นระบบขนส่งสาธารณะอย่างสมบูรณ์แบบในพื้นที่ EEC (เมืองพัทยา)

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4192506080760104&id=259115847432500
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150