• นายกเมืองพัทยามอบนโยบายและข้าวสาร-ไข่​จำนวน 350 ชุด ให้กับพนักงานสำนักสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

  นายกเมืองพัทยามอบนโยบายและข้าวสาร-ไข่​จำนวน 350 ชุด ให้กับพนักงานสำนักสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

  นายกเมืองพัทยามอบนโยบายและข้าวสาร-ไข่​จำนวน 350 ชุด ให้กับพนักงานสำนักสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

  วันที่(18 ก.พ.64 )เวลา 11.30 น. ที่ศูนย์ปฏิบัติการด้านจัดการขยะมูลฝอยเมืองพัทยา ซอยชัยพรวิถี 1 ได้มีพิธีทำบุญประจำปีของสำนักสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยาเป็นประธาน​ พร้อมมอบข้าวสารและไข่ไก่ จำนวน 350 ชุด ให้กับพนักงานสำนักสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมอบนโยบาย ตลอดจนขวัญและกำลังใจในการร่วมพัฒนาให้เมืองพัทยาสะอาด สวยงาม เป็นเมืองท่องเที่ยวที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป โดยมีรองนายกเมืองพัทยา ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา และหัวหน้าส่วนราชการ ประธานชุมชนในเขตเมืองพัทยา และหน่วยงานเกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4200058870004825/?d=n
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150