• ประชุมหารือการนำเสนอโครงการการพัฒนาเทคโนโลยี 5G Pattaya Smart City ในพื้นที่เมืองพัทยา

  ประชุมหารือการนำเสนอโครงการการพัฒนาเทคโนโลยี 5G Pattaya Smart City ในพื้นที่เมืองพัทยา

  ประชุมหารือการนำเสนอโครงการการพัฒนาเทคโนโลยี 5G Pattaya Smart City ในพื้นที่เมืองพัทยา

  วันนี้ (18 ก.พ. 64) เวลา 10.00 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมหารือการนำเสนอโครงการการพัฒนาเทคโนโลยี 5G Pattaya Smart City ในพื้นที่เมืองพัทยา เพื่อส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าในพื้นที่ EEC ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาเมืองพัทยาสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ Smart City ในอนาคต โดยมีที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิจารณา ซึ่งมีผู้แทนจากบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) นำเสนอการศึกษาวางระบบฯ ณ ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ซึ่งการประชุมในวันนี้นายกเมืองพัทยาได้มอบหมายให้กลุ่มกฎหมายตรวจสอบรายละเอียดทางด้านกฎหมายว่าเมืองพัทยาสามารถดำเนินการตามขอบเขตอำนาจของเมืองพัทยาได้เพียงใด รวมทั้งรายละเอียดด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมหารือพิจารณาอีกครั้งต่อไปประชุมหารือการนำเสนอโครงการการพัฒนาเทคโนโลยี 5G Pattaya Smart City ในพื้นที่เมืองพัทยา

  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4199859923358053/
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150