• 1 มี.ค. นี้ ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพัทยา (วัดบุณย์กัญจนาราม) ให้บริการเชิงรุก เปิดให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ฯลฯ ฟรี

  1 มี.ค. นี้ ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพัทยา (วัดบุณย์กัญจนาราม) ให้บริการเชิงรุก เปิดให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ฯลฯ ฟรี

  1 มี.ค. นี้  ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพัทยา (วัดบุณย์กัญจนาราม) ให้บริการเชิงรุก เปิดให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ฯลฯ ฟรี

  ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพัทยา (วัดบุณย์กัญจนาราม) เปิดให้บริการ ตรวจรักษาโรคทั่วไป อุบัติเหตุฉุกเฉิน โรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง บริการวางแผนครอบครัว (ชั่วคราว) ตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพัทยา (วัดบุณย์กัญจนาราม) (ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ร.ต.อ.หญิงพรพนา โชคไทย ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารสุข  หมายเลขโทรศัพท์ 082 6422465 , นายสุรชัย สุขสว่าง หัวหน้าฝ้ายบริการการแพทย์ หมายเลขโทรศัพท์ 086 3796841 , นางสาวเกศกนก นวลเศษ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์ 082 2255951 , นางสาวปวีณา จันดาเรือง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์ 091 8793749 วันและเวลาราชการ
  1 มี.ค. นี้ ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพัทยา (วัดบุณย์กัญจนาราม) ให้บริการเชิงรุก เปิดให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ฯลฯ ฟรี

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4202761466401232&id=259115847432500
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150