• ต้นเดือนมี.ค.นี้ เมืองพัทยา จับมือ บ.โตโยต้าฯ ประเดิมนำรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนและพลังงานไฟฟ้า เข้ามาทดลองขับเคลื่อน ลดมลภาวะ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

  ต้นเดือนมี.ค.นี้ เมืองพัทยา จับมือ บ.โตโยต้าฯ ประเดิมนำรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนและพลังงานไฟฟ้า เข้ามาทดลองขับเคลื่อน ลดมลภาวะ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

  ต้นเดือนมี.ค.นี้ เมืองพัทยา จับมือ บ.โตโยต้าฯ ประเดิมนำรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนและพลังงานไฟฟ้า เข้ามาทดลองขับเคลื่อน ลดมลภาวะ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

  วันนี้ (22 ก.พ. 63.) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็น
  ประธานประชุมหารือนำรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนและพลังงานไฟฟ้า เข้ามาทดลองขับเคลื่อนในพื้นที่เมืองพัทยา โดยมีนายรณกิจ เอกะสิงห์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประธานสหกรณ์เดินรถสองแถวพัทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือ ซึ่งมีผู้แทนจากบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด การไฟฟ้าฝ่ายการผลิต (กฟผ.) ร่วมชี้แจงรายละเอียด

  ตามที่เมืองพัทยาได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างเมืองพัทยากับบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เพื่อนำรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนและพลังงานไฟฟ้า เข้ามาทดลองขับเคลื่อนในพื้นที่เมืองพัทยา เพื่อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั้น ในวันนี้เป็นการติดตามความคืบหน้าในประเด็นหลักๆ คือ จะนำรถยนต์พลังงานไฟฟ้าขนาดเล็ก จำนวน 10 คัน มาทดลองขับเคลื่อนในพื้นที่สาธารณะในเมืองพัทยา ซึ่งรถพลังงานไฟฟ้านี้สามารถขับเคลื่อนได้ 100 กิโลเมตร ขับเคลื่อนได้เร็ว 60 กิโลเมตรต่อ 1 ชั่วโมง ใช้เวลาในการชาร์ทพลังงานไฟฟ้า 5 ชั่วโมง ที่สำคัญคือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยในที่ประชุมได้มีมติให้พื้นที่ว่างบริเวณถนนอรรถจินดา เป็นสถานีรถไฟฟ้า เพื่อลดความแออัด พร้อมทั้งนำเสนอให้พื้นที่สาธารณะตามสถานที่ท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก ปั้มน้ำมัน เป็นสถานที่ตั้งของสถานีรถไฟฟ้า เพื่อชาร์ทรถระหว่างรอรับ – ส่ง นักท่องเที่ยวได้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและรวดเร็วในการชาร์ทพลังงานในแต่ละครั้งได้อีกทางหนึ่งด้วย สำหรับพื้นที่ที่จะนำพลังงานไฟฟ้ามาขับเคลื่อนนั้น บริษัทได้เล็งเห็นพื้นที่เกาะล้านซึ่งเป็นเมืองแห่ง Smart City  เหมาะสมกับเป็นสถานที่ที่ใช้ทดลองขับเคลื่อนมากที่สุด ซึ่งในที่ประชุมเห็นด้วย และได้เสนอให้บริษัทศึกษาความเป็นไปได้ในการนำรถสำหรับ รับ – ส่ง นักท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ เด็ก และหญิงมีครรภ์ ที่เดินจากศาลาเพื่อไปขึ้นเรือที่ท่าเรือ และประจำจุดตรวจตามชุมชน เพื่อออกตรวจความเรียบร้อยและอำนวยสะดวกให้ประชาชน และนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ ในปี 2565 บริษัทฯ พร้อมจับมือกับ สหกรณ์รถสองแถว นำรถพลังงานไฮโดรเจนและพลังงานไฟฟ้ามาขับเคลื่อนทดแทนยานยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อลดมลภาวะเป็นพิษ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป ต้นเดือนมี.ค.นี้ เมืองพัทยา จับมือ บ.โตโยต้าฯ ประเดิมนำรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนและพลังงานไฟฟ้า เข้ามาทดลองขับเคลื่อน ลดมลภาวะ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4210399358970776&id=259115847432500
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150