• ประชุมหารือเตรียมการก่อสร้างศูนย์กีฬานานาชาติ จังหวัดชลบุรี (Chonburi Thailand Sports Complex)

  ประชุมหารือเตรียมการก่อสร้างศูนย์กีฬานานาชาติ จังหวัดชลบุรี (Chonburi Thailand Sports Complex)

  ประชุมหารือเตรียมการก่อสร้างศูนย์กีฬานานาชาติ จังหวัดชลบุรี (Chonburi Thailand Sports Complex)

  วันที่ (23 ก.พ. 64) เวลา 10.00 น. ธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุมหารือเตรียมการก่อสร้างศูนย์กีฬานานาชาติ จังหวัดชลบุรี (Chonburi Thailand Sports Complex) โดยมีนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือ ณ ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี เพื่อหารือเตรียมการก่อสร้างศูนย์กีฬาฯ ในการรองรับจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬานานาชาติและเป็นศูนย์กลาง (HUB) ในการส่งเสริมสุขภาพและการรักษาสุขภาพของประชาชน รวมทั้งส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำลังกายของประชาชนทั่วไป ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 ที่สร้างรายได้ให้กับประเทศจากอุตสาหกรรมกีฬา (Sports Industry) การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) และการพัฒนาเมืองกีฬา (Sports City) อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ต่อยอดสู่กีฬาอาชีพประกอบกับการนำวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีทางการกีฬามาพัฒนาการกีฬาของประเทศให้ประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติต่อไป

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4213018335375545&id=259115847432500
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150