• สโมสรซอนต้าร่วมกับ SCB มอบถุงยังชีพแก่สมาชิกศูนย์ธารชีวิตสตรี​

  สโมสรซอนต้าร่วมกับ SCB มอบถุงยังชีพแก่สมาชิกศูนย์ธารชีวิตสตรี​

  สโมสรซอนต้าร่วมกับ SCB มอบถุงยังชีพแก่สมาชิกศูนย์ธารชีวิตสตรี​
   
  วันนี้​ (23​ ก.พ.64)​ เวลา​ 10.00​ น. ที่ศูนย์ธารชีวิตเพื่อสตรี  นายบรรลือ กุลละวณิย์ รองนายกเมืองพัทยา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบถุงยังชีพแก่สมาชิกศูนย์ธารชีวิตสตรี และสตรีด้อยโอกาส ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยมีซิสเตอร์ ปิยฉัตร บุญมูล ผู้อำนวยการศูนย์ธารชีวิตสตรี ให้การต้อนรับ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสโมสรซอนต้ากรุงเทพ 8  ซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายกับ ศูนย์ธารชีวิตเพื่อสตรี ร่วมกับพันธมิตรได้เล็งเห็นถึงผลกระทบจากการระบาดของโรคในปัจจุบัน จึงจัดโครงการช่วยเหลือมอบถุงยังชีพจำนวน 100 ถุง ให้กับสมาชิกศูนย์ธารชีวิตสตรีที่ได้รับผลกระทบ เพื่อนำไปบรรเทาทุกข์และมีกำลังใจในการดำรงชีวิตต่อไป

  ทั้งนี้ศูนย์ธารชีวิตสตรี เป็นสถานที่ที่ให้ความช่วยเหลือสตรีกลุ่มเปราะบางและสตรีที่ได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 อีกทั้งทางศูนย์ฯ ยังจัดอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาบุคคลในทุกๆด้าน ฝึกทักษะวิชาชีพ เสริมพลัง ให้เห็นคุณค่าในตนเอง และให้ทางเลือกเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งการจัดกิจกรรมและการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150