• กลุ่มสมาชิกวิสาหกิจชุมชน จ.ชลบุรี (OTOP) เข้าหารือนายกเมืองพัทยา เพื่อนำสินค้ามาจัดจำหน่าย ช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชน

  กลุ่มสมาชิกวิสาหกิจชุมชน จ.ชลบุรี (OTOP) เข้าหารือนายกเมืองพัทยา เพื่อนำสินค้ามาจัดจำหน่าย ช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชน

  กลุ่มสมาชิกวิสาหกิจชุมชน จ.ชลบุรี (OTOP) เข้าหารือนายกเมืองพัทยา เพื่อนำสินค้ามาจัดจำหน่าย ช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชน

  วันนี้ (24 ก.พ. 64) เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 132 ศาลาว่าเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายเรวัต ผลลูกอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พร้อมกลุ่มสมาชิกวิสาหกิจชุมชน จ.ชลบุรี (OTOP) เข้าหารือเพื่อนำสินค้ามาจัดจำหน่าย ส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่

  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน มาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นกลุ่มสมาชิกวิสาหกิจชุมชน จ.ชลบุรี (OTOP) จึงได้หารือร่วมกับเมืองพัทยา ในการนำสินค้า OTOP ในชุมชน จังหวัดชลบุรี มาออกบูธจำหน่ายสินค้าที่ชายหาดพัทยา เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่
  ซึ่งนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เล็งเห็นถึงสำคัญเรื่องดังกล่าว และเมืองพัทยาเองก็กำลังจะดำเนินการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน ชุมชน อยู่แล้ว จึงเห็นด้วยที่จะนำสินค้า OTOP มาจัดจำหน่ายพร้อมกับการจัดกิจกรรมที่ชายหาดพัทยา โดยเน้นเป็นสินค้าชุมชน สำหรับรูปแบบรายละเอียดการจัดงาน จะนัดหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกันพิจารณาอีกครั้ง เพื่อให้การจัดงานยิ่งใหญ่ มีมาตรฐานปลอดภัย เป็นการส่งเสริมสนับสนุน สร้างรายได้สู่ชุมชนในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับมาคึกคักตามเดิมอีกทางหนึ่งด้วย
  กลุ่มสมาชิกวิสาหกิจชุมชน จ.ชลบุรี (OTOP) เข้าหารือนายกเมืองพัทยา เพื่อนำสินค้ามาจัดจำหน่าย ช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชน

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4217025164974862&id=259115847432500
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150