• ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งศูนย์ไตเทียม เมืองพัทยา (นาเกลือ) ครั้งที่ 2

  ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งศูนย์ไตเทียม เมืองพัทยา (นาเกลือ) ครั้งที่ 2

  ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งศูนย์ไตเทียม เมืองพัทยา (นาเกลือ) ครั้งที่ 2

  วันนี้ (24 ก.พ. 64) เวลา 10.00 น. นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดตั้งศูนย์ไตเทียม เมืองพัทยา (นาเกลือ) ครั้งที่ 2 โดยมีเรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 251 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ปัจจุบันโรงพยาบาลเมืองพัทยาเปิดให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ซึ่งสามารถให้บริการประชาชนได้เพียง 48 -64 คน ต่อวัน มีเครื่องไตเทียมและเตียงฟอกไต จำนวน 16 เตียง ทำให้ไม่เพียงพอในการให้บริการผู้ป่วย เนื่องจากมีอุปกรณ์และพื้นที่ที่ใช้ในการรักษาไม่เพียงพอสำหรับประขาชนเมืองพัทยา ซึ่งในที่ประชุมคณะกรรมการฯ ที่ผ่านมาได้เห็นควรเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้อาคารจากสถานธนานุบาลมาใช้ประโยชน์ เป็นศูนย์ไตเทียมเมืองพัทยา เพื่อประโยชน์แก่ประชาชน มีคุณภาพชีวิตได้อย่างคุ้มค่าขึ้น ซึ่งหากดำเนินการปรับปรุงอาคารเสร็จ จะสามารถรองรับผู้ป่วยได้ 32 รายต่อรอบ วันละ 4 รอบรวม 128 รายต่อวัน ซึ่งในวันนี้จึงได้ร่วมกันหารือเพื่อมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอน เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการบรรเทาความเดือดร้อนด้านสุขภาพแก่ประชาชนต่อไป

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4216724681671577&id=259115847432500
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150