• Monthly Archives: չҤ 2021

  ประชุมติดตามการปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 ครั้งที่ 7/2564 ถนนพัทยาใต้

  ประชุมติดตามการปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 ครั้งที่ 7/2564 ถนนพัทยาใต้

  วันนี้ (29 มี.ค.64) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 251 นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมติดตามงาน ในโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 ครั้งที่ 7/2564 ถนนพัทยาใต้ โดยมีนายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยตัวแทนจากบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ซึ่งมีนายธนู สุรชัยสิขวิทย์ หัวหน้าแผนกจัดการงานโครงการก่อสร้างสายส่งและสถานีไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี รายงานความคืบหน้าโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ฯ ในครั้งนี้

  ในที่ประชุมได้มีการชี้แจงรายละเอียดถึงความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ที่ผ่านมา โดยมีขั้นตอนและความคืบหน้าการดำเนินงานตามเส้นทางต่างๆ ดังนี้
  1.พิจารณาขออนุญาตส่งแบบก่อสร้างบ่อพักสายโครงการวางท่อระบบร้อยสายสื่อสารใต้ดิน บริเวณถนนพัทยาใต้และถนนพัทยาสาย 2 ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ภายใต้การดำเนินของ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)(CAT) เดิม
  2.พิจารณาติดตามความคืบหน้างานวางท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ภายใต้การดำเนินของบริษัท ที.โอ.ที. จำกัด (มหาชน) (TOT) เดิม บริเวณถนนพัทยาเหนือ, ถนนพัทยากลาง, ถนนสุขุมวิทพัทยากลาง – ใต้และถนนพัทยาสาย 3
  3.ติดตามการดำเนินการก่อสร้างท่อการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาเมืองพัทยา บริเวณถนนพัทยาใต้, เขตเมืองพัทยา
  4.พิจารณาติดตามการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยาบริเวณถนนพัทยาใต้ โครงการก่อสร้างไฟฟ้าใต้ดิน

  ทั้งนี้ที่ประชุมได้รับฟังรายละเอียดจากการนำเสนอแล้ว รับทราบว่าสาเหตุจากการดำเนินการล่าช้า ส่งผลให้หน่วยงานอื่น เช่น ไฟฟ้า ประปา และเมืองพัทยา ไม่สามารถดำเนินการปูพื้นผิวทางเท้าคืนสภาพเดิมได้ เนื่องจากยังนำสายสื่อสารลงดินไม่แล้วเสร็จ และเห็นควรให้บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)ภายใต้การดำเนินของ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)(CAT) เดิม และบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ภายใต้การดำเนินของบริษัท ที.โอ.ที. จำกัด (มหาชน) (TOT) เดิม รีบดำเนินการให้แล้วเสร็จ เพื่อให้การไฟฟ้าที่จะทำการรื้อถอนเสาไฟในวันที่ 24 มิถุนายนนี้ และส่วนงานอื่นๆดำเนินการต่อไปได้


  ผู้บริหารเมืองพัทยา​รุดให้กำลังใจผู้ประสบอุบัติเหตุ จากกิจกรรมเซิร์ฟสเก็ต

  ผู้บริหารเมืองพัทยา​รุดให้กำลังใจผู้ประสบอุบัติเหตุ จากกิจกรรมเซิร์ฟสเก็ต

  วันนี้ (29 มี.ค.64) เวลา 15.00 น.นายรณกิจ​ เอกะสิงห์​ รองนายกเมืองพัทยา ผู้แทนนายกเมืองพัทยาเข้ามอบกระเช้าเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ประสบอุบัติเหตุจากการเข้าร่วมกิจกรรมเซิร์ฟสเก็ต​ที่จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา จำนวน​ 2​ ราย​ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ป่วยและครอบครัว​ ที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ส่วนผู้ป่วยอีก​ 1​ ราย มีอาการดีขึ้นและเดินทางกลับบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  หลังจากนั้นได้มีการประชุมหารือร่วมกับผู้แทนจากเซ็นทรัล​ มารีน่า​​และผู้จัดงาน เกี่ยวกับแนวทาง​การช่วยเหลือผู้ป่วย เนื่องจากในขณะนี้ผู้ป่วยใช้สิทธิ์คุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉิน​วิกฤต​ ให้การรักษาฟรี​ ​72​ ชั่วโมง​ (UCEP)​ ซึ่งหลังจากนี้จะต้องได้รับการประเมินจากทีมแพทย์ในการส่งตัวผู้ป่วยไปรักษาในสถานพยาบาลตามความประสงค์ของญาติผู้ป่วยต่อไป


  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ​ สภาผู้แทนราษฎร

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ​ สภาผู้แทนราษฎร

  วันนี้ (28 มี.ค.64) เวลา 09.30 น. นาย พัฒนา​ บุญสวัสดิ์​ รองนายกเมืองพัทยา ให้การต้อนรับ​นางกรณิศ​ งามสุคนธ์รัตนา​ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการและคณะ​ เข้ารับฟังการบรรยายเรื่อง การก่อสร้างอาคารสูงในเขตการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเมืองพัทยา​ เพื่อศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างอาคารสูงในพื้นที่เขตการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ในช่วงบ่าย​ เวลา​ 14.00​ น.​ นายวิวัฒน์​ มหาผลศิริกุล​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี​ ให้เกียรติต้อนรับคณะกรรมาธิการ​และคณะ​ ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา​ โดยมีการบรรยายเรื่อง​ การก่อสร้างอาคารสูงฯ​ คอนโดมิเนียมและโรงแรม​ พร้อมทั้งตอบข้อซักถามจากคณะกรรมาธิการฯ​ ต่อจากภาคเช้า​ และในวันที่​ 30​ มี.ค.2564​ คณะกรรมมาธิการ​ จะลงพื้นที่แหลมบาลีฮายและพื้นที่ใกล้เคียง​ เพื่อรับทราบข้อมูลนำไปใช้พัฒนาการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป


  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แบบโครงงานบูรณาการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แบบโครงงานบูรณาการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  วันนี้ (29 มี.ค. 64) เวลา 13.00 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แบบ “โครงงานบูรณาการตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีนางภัทราวดี เข้มแข็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฏร์อุทิศ)​ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร​ นักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรม ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนเมืองพัทยา 2
  (เจริญราษฏร์อุทิศ)​
  ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติจะต้องทำให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ซึ่งเป็นคุณลักษณะของผู้เรียน 3 ด้าน ได้แก่ ผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และพลเมืองที่เข้มแข็ง รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดอย่างเป็นระบบ สามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้ โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้แบบโครงงานในหัวข้อ“ โครงงานบูรณาการตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งโครงงานที่เข้าร่วมแสดงในวันนี้ เป็นโครงงานที่ได้รับการคัดสรรจากครูที่ปรึกษาโครงงานทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีทั้งโครงงานประเภทสำรวจทดลองและประดิษฐ์​ รวมจำนวนทั้งสิ้น 78 โครงงาน


  เมืองพัทยามอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร D.A.R.E. และผู้เข้าประกวดเรียงความ ประจำปี 2563 (โรงเรียนเมืองพัทยา 4 และโรงเรียนเมืองพัทยา5)

  เมืองพัทยามอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร D.A.R.E. และผู้เข้าประกวดเรียงความ ประจำปี 2563 (โรงเรียนเมืองพัทยา 4 และโรงเรียนเมืองพัทยา5)

  วันนี้(29 มี.ค.64) เวลา 09.00 น. นายบรรลือ กุลละวณิชน์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและให้โอวาทให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร D.A.R.E. และผู้เข้าประกวดเรียงความ ประจำปี 2563 โดยมีนายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬาเพื่อการศึกษา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมพิธีฯประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติ ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) และโรงเรียนเมืองพัทยา 4 (วัดหนองใหญ่)

  เมืองพัทยาให้ความสำคัญเรื่องการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดเมืองพัทยา รวมทั้งขจัดปัจจัยเสี่ยงที่เอื้อต่อปัญหายาเสพติดให้หมดไป สร้างคุณภาพชีวิตและทัศนคติให้กับเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ในการนี้ ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน สำนักการศึกษา เมืองพัทยา จึงได้ดำเนินการจัดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.) ขึ้นซึ่งเป็นกลไกหนึ่งเพื่อร่วมดำเนินงานป้องกันยาเสพติดในชั้นเรียน โดยได้รับการสนับสนุนจากสถานีตำรวจภูธรบางละมุงและสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาสนับสนุนครูตำรวจแดร์เข้าทำการสอนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา จำนวน 10 โรงเรียน จำนวน 1,380 คน ในภาคเรียนที่ 2/2563 รวมทั้งจัดประกวดเรียงความ เพื่อให้เยาวชนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษามาถ่ายทอดผ่านตัวอักษร ซึ่งจะสะท้อนถึงความคิด ความเข้าใจในบริบทต่างๆที่สำคัญจากการเรียนรู้ ทั้งนี้เพื่อให้เด็กนักเรียนที่เข้าอบรมในหลักสตรดังกล่าวมีทักษะ รู้จักวิธีหลบเลี่ยงและปฏิเสธการใช้สารเสพติดและความรุนแรง และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และเติบโตเป็นคนดีของสังคมต่อไป

  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4320298284647549/?d=n

  คุณภาพอากาศ..ที่พัทยาวันนี้ (29 มีนาคม 2564) มีคุณภาพอากาศดีมาก สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว

  คุณภาพอากาศ..ที่พัทยาวันนี้ (29 มีนาคม 2564) มีคุณภาพอากาศดีมาก สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว

  รายงานสภาพอากาศในเขตเมืองพัทยา (บริเวณแยกพัทยากลาง) ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2564 เมื่อเวลา 10.00 น. สามารถตรวจวัดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ 25.2 ไมโครกรัม/ลบ.ม. ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ 0 -25 (สีฟ้า) คุณภาพอากาศดีมากเหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว เกาะติดทุกสถานการณ์เมืองพัทยา แอด Line@ ที่ prpattaya เข้าถึงง่ายสะดวก รวดเร็ว คุณและโลกจะไม่พลาดข่าวสารอีกต่อไป

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4320128197997891&id=259115847432500

  ปิดเกมส์การแข่งขันกีฬาวินด์เชิร์ฟ และกีฬากระดานยืนพาย (SUP) ประจำปี 2564

  ปิดเกมส์การแข่งขันกีฬาวินด์เชิร์ฟ และกีฬากระดานยืนพาย (SUP) ประจำปี 2564

  วันนี้ (28 มี.ค. 64) เวลา 18.00 น. นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีปิดและมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาวินด์เซิร์ฟ และกีฬากระดานยืนพาย (SUP) ประจำปี 2564 โดยมีนายกฤษณะ บุญสวัสดิ์ ประธานสโมสรกีฬากระดานยืนพายเมืองพัทยา นายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา พร้อมคณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้เกียรติ เข้าร่วมพิธีปิดและมอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขันแต่ละรายการ ณ ลานกีฬาทางน้ำหาดจอมเทียน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

  เมืองพัทยา ร่วมกับสมาคมกีฬาวินด์เชิร์ฟแห่งประเทศไทย และสโมสรกีฬากระดานยืนพายเมืองพัทยา ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาวินด์เซิร์ฟ และกีฬากระดานยืนพาย (SUP) ประจำปี 2564 ขึ้น ระหว่างวันที่ 27 – 28 มีนาคม 2564 เพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวในเมืองพัทยาเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่สถานการณ์โควิด – 19 ของจังหวัดชลบุรีคลี่คลายลง ก่อให้เกิดรายได้ทางเศรษฐกิจแก่ประชาชนเมืองพัทยา สร้างเสริมพลานามัยที่ดีแก่เยาวชนทั่วไปด้วยการออกกำลังกาย เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา สร้างโอกาสให้นักกีฬาวินด์เชิร์ฟ นักกีฬากระดานยืนพาย (SUP) ให้ได้รับประสบการณ์จากการแข่งขันกับนักกีฬาในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
  สำหรับผู้ที่ชนะการแข่งขันกีฬาวินด์เชิร์ฟ มีดังนี้
  Pattaya Internationnal Windsurfing Cup 2021 (Event1)
  Junior 5 / Beginner U 17 WO

  1. ด.ช.พิภพ ไชยมาตย์
  2. ด.ช.อัครเดช สุขขุนทด
  3. ด.ช.เสกศักดิ์ ช่างหนอง

  Junior 5.7 (ช.) Beginner U 17 M

  1. ด.ช.กมลศิลปิ ขุนนาค
  2. ด.ช.วิรากานต์ พมเย็น
  3. ด.ช.วุฒิชัย สนธิ์รักษา

  Junior 5.7 (ญ) เทคโน หญิง

  1. ด.ญ.ดารินทร์ มีสะอาด
  2. ด.ญ.ปนัสยา เอี่ยมพลอย

  Foil (เยาวชน) เทคโน ชาย

  1. ด.ช.ภาสพงศ์ เลี้ยงหล่ำ
  2. ด.ช.ศุทธวีร์ ยอดวิไล
   3 ด.ช.วิทวัส เลิศล้ำ

  Foil (Woman)

  1. น.ส อธิชา หอมระรื่น
  2. น.ส.ศิริพร แก้วดวงงาม
  3. น.ส.ชลชญา จุ่นทองหลาง

  Foil (Man)

  1. นายกิตติศักด์ สมิท
  2. นายมนตรี เผือกผ่อง
  3. นายเจษฎา สกุลแฟง

  PATTAYA SUP FUN RACE 2021
  รุ่น 200 M (ช.) เยาวชน
  อันดับที่ 1 ด.ช.ฉัตรชัย ปราคำศรี วรินธารา จ.อุบลราชธานี
  อันดับที่ 2 ด.ช.ภาสพงศ์ เลี้ยงหล่ำ สมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟ
  อันดับที่ 3 นายธนวัฒน์ พรรณมณี ALPHA

  รุ่น 200 M (ญ.) เยาวชน
  อันดับที่ 1 ด.ญ.นิชา ตรีสิทธิคุณ ALPHA
  อันดับที่ 2 ด.ญ.วราภรณ์ ไพรสิริเวช ALPHA
  อันดับที่ 3 ด.ญ.ปนัสยา เอี่ยมพลอย สมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟ

  รุ่น 2KM (ช.) ( กฤษณะ บุญสวัสดิ์ )
  อันดับที่ 1 นายเด่นชัย เรืองเกษม สมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟ
  อันดับที่ 2 นายสุวิชา เข็มเพ็ชร Sup Sattahip
  อันดับที่ 3 นายธีริน อินทนพ

  รุ่น 2KM (ญ.)
  อันดับที่ 1 ด.ญ.นิชา ตรีสิทธิคุณ ALPHA
  อันดับที่ 2.นางสาวสุทัตตา โบราณ
  อันดับที่ 3 ด.ญ.วราภรณ์ ไพรสิริเวช ALPHA

  รุ่น 4KM (ช.)
  อันดับที่ 1 นายนพดล สังข์ถ่วง NEEGREE SUP
  อันดับที่ 2 นายเอก บุญสวัสดิ์ สมาคมก็ฬาวินด์เซิร์ฟ
  อันดับที่ 3 นายสุขจิตต์ ไชยชมภู

  รุ่น 4KM (ญ.)
  อันดับที่ 1 นางสาวศิริพร แก้วดวงงาม สมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟ
  อันดับที่ 2 นางสาวเตือนใจ ระทิพย์ ALPHA
  อันดับที่ 3 นางสาวอริชา หอมระรื่น สมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟ

  รุ่น 4KM (ช.) 40+
  อันดับที่ 1 นายภานุชัย รวมทรัพย์
  อันดับที่ 2 นายจตุพล คำอ้าย
  อันดับที่ 3 นายเสกสรร ขุนทอง สมาคมกีฬาวินด์เชิร์ฟ

  รุ่น 4KM (ญ.) 40+
  อันดับที่ 1 นางสาวอนงค์ ศรีจันทร์
  อันดับที่ 2 นางสาววิล้มพร ภู่โชติ
  อันดับที่ 3 Mari Ellery

  รุ่น 8KM (ช.)
  อันดับที่ 1 นายจิตตกร สีวังราช สตาร์บอร์ด
  อันดับที่ 2 ว่าที่ร.ต.สันทัศน์ มิ่งวงษ์ยาง Sup Zero
  อันดับที่ 3 นายกิตติศักด์ สมิท สมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟ

  รุ่น 8KM (ญ.)
  อันดับที่ 1 นางสาวชลชญา ทองหลาง สมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟ
  อันดับที่ 2 นางสาวพุทธรักษา นีกรี ALPHA
  อันดับที่3 นางสาวสิรินทิพย์ ไทรทอง เดอะวิลล่า นนทบุรี

  ทั้งนี้เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองจากการได้รับชมการแข่งขันกีฬาวินด์เชิร์ฟ กีฬากระดานยืนพาย (SUP) รวมทั้งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาในด้านการเป็นเมืองกีฬา (Sports City) และกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว (Sports Tourism) ให้ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวได้รับทราบมากยิ่งขึ้น

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4318200011524043&id=259115847432500

  ชาวกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่ร่วมงาน Pattaya Bikini Surf Skate ..สร้างสีสัน ส่งเสริมการท่องเที่ยวพัทยาคึกคัก

  ชาวกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่ร่วมงาน Pattaya Bikini Surf Skate ..สร้างสีสัน ส่งเสริมการท่องเที่ยวพัทยาคึกคัก

  วันนี้ (27 มี.ค.64) เวลา 17.30 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม Pattaya Bikini Surf Skate โดยมีนายขวัญชัย บุญอารีย์ ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลมารีนา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งในงานมีผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก ประกอบด้วย นายรัตนชัย​ สุทธิเดชานัย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ผู้แทนประจำภาคกลางและภาคตะวันออก สสปน. เลขานุการ-ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายบุญอนันต์ พัฒนสิน นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ ลานกิจกรรมหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล มารีน่า

  สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัล มารีน่า พัทยา กลุ่มพัทยาบอร์ดไรเดอร์ และเมืองพัทยา จัดกิจกรรม Pattaya Bikini Surf Skate โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเมืองพัทยาสู่การเป็นศูนย์กลาง (Destination) ของกิจกรรม Surf Skate ในเขตภาคตะวันออก เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับเมืองพัทยาในด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับเมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรี โดยภายในงานมีกิจกรรมการแสดงดนตรี การโชว์การเล่น Surf Skate แบบมืออาชีพ รวมทั้งขบวนพาเหรด Bikini Surf Skate มาโชว์ตามเส้นทาง โดยเริ่มจากหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล มารีน่า ไปทางโค้งโรงแรมดุสิตธานี เลี้ยวเข้าถนนสายชายหาด เลี้ยวเข้าแยกพัทยากลาง วกกลับเข้าถนนพัทยาสาย 2 ไปจนถึงจุดสตาร์ท ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสนุกสนาน เป็นการสร้างสีสันและส่งเสริมการท่องเที่ยวพัทยาให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง

  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4314065378604173/?d=n

  เปิดฉากการแข่งขันกีฬาวินด์เชิร์ฟ และกีฬากระดานยืนพาย (SUP) ประจำปี 2564

  เปิดฉากการแข่งขันกีฬาวินด์เชิร์ฟ และกีฬากระดานยืนพาย (SUP) ประจำปี 2564

  วันนี้ (27 มี.ค. 2564) เวลา 11.00 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวินด์เซิร์ฟ และกีฬากระดานยืนพาย (SUP) ประจำปี 2564 โดยมีนายกฤษณะ บุญสวัสดิ์ ประธานสโมสรกีฬากระดานยืนพายเมืองพัทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์จัดการแข่งขัน ซึ่งมีนายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา นายโชฎึก โชติกำจร สมาชิกสภาเมืองพัทยา ในฐานะประธานคณะกรรมการการกีฬาและนันทนาการ พร้อมคณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้เกียรติ เข้าร่วมพิธีเปิดและชมการแข่งขัน ณ ลานกีฬาทางน้ำ หาดจอมเทียน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

  เมืองพัทยา ร่วมกับสมาคมกีฬาวินด์เชิร์ฟแห่งประเทศไทย และสโมสรกีฬากระดานยืนพายเมืองพัทยา ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาวินด์เซิร์ฟ และกีฬากระดานยืนพาย (SUP) ประจำปี 2564 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวในเมืองพัทยาเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่สถานการณ์โควิด – 19 ของจังหวัดชลบุรีคลี่คลายลง ก่อให้เกิดรายได้ทางเศรษฐกิจแก่ประชาชนเมืองพัทยา สร้างเสริมพลานามัยที่ดีแก่เยาวชนทั่วไปด้วยการออกกำลังกาย เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา สร้างโอกาสให้นักกีฬาวินด์เชิร์ฟ นักกีฬากระดานยืนพาย (SUP) ให้ได้รับประสบการณ์จากการแข่งขันกับนักกีฬาในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้แบ่งการแข่งขันกีฬาวินด์เชิร์ฟ ออกเป็น 6 ประเภท ประกอบด้วย

  1. เยาวชน ชาย อายุไม่เกิน 17 ปี
  2. เยาวชน หญิง อายุไม่เกิน 17 ปี
  3. techno 293 ทั่วไปชาย
  4. techno 293 ทั่วไปหญิง
  5. ไอคิวฟอยด์ ทั่วไปชาย
  6. ไอคิวฟอยด์ ทั่วไปหญิง
   และสำหรับกีฬาพายบอร์ด (SUP) แบ่งการแข่งขันออกเป็น 8 ประเภท ประกอบด้วย
  7. ทั่วไปชาย ระยะทาง 2 กิโลเมตร
  8. ทั่วไปหญิง ระยะทาง 2 กิโลเมตร
  9. ทั่วไปชาย ระยะทาง 4 กิโลเมตร
  10. ทั่วไปหญิง ระยะทาง 4 กิโลเมตร
  11. ทั่วไปชาย (40 ปี ขึ้นไป) ระยะทาง 8 กิโลเมตร
  12. ทั่วไปหญิง (40 ปี ขึ้นไป) ระยะทาง 8 กิโลเมตร
  13. ทั่วไปชาย มาราธอน
  14. ทั่วไปหญิง มาราธอน
   สำหรับการจัดการแข่งขันครั้งนี้ใช้งบประมาณจากเมืองพัทยา โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมกีฬาวินด์เชิร์ฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสโมสรกีฬากระดานยืนพายเมืองพัทยา จัดส่งบุคลากรมาช่วยในการจัดการแข่งขันและตัดสิน เพื่อให้การแข่งขันมีมาตรฐานและถูกต้องตามกฎกติกา ทั้งนี้เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองจากการได้รับชมการแข่งขันกีฬาวินด์เชิร์ฟ กีฬากระดานยืนพาย (SUP) รวมทั้งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาในด้านการเป็นเมืองกีฬา (Sports City) และกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว (Sports Tourism) ให้ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวได้รับทราบมากยิ่งขึ้น
  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4312734555403922/

  26 – 27 มี.ค.นี้ เชิญมาร่วมสร้างสีสันสดใส และความประทับใจในงาน PATTAYA COLORFUL 2021 ณ บริเวณชายหาดพัทยา

  26 – 27 มี.ค.นี้ เชิญมาร่วมสร้างสีสันสดใส และความประทับใจในงาน PATTAYA COLORFUL 2021 ณ บริเวณชายหาดพัทยา

  วันนี้(26 มี.ค.64) เวลา 17.35 น.นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดงาน PATTAYA COLORFUL 2021 “พัทยาสดใส ประทับใจไม่รู้ลืม” โดยมีนายมานะ ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งมีแขกผู้มีเกียรติร่วมงานเป็นจำนวนมาก ประกอบด้วย นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายรณกิจ เอกะสิงห์ นายบรรลือ กุลละวณิชน์ รองนายกเมืองพัทยา นายรัตนชัย​ สุทธิเดชานัย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และผู้แทนประจำภาคกลางและภาคตะวันออก สสปน. นายขจรเดช อภิชาติตรากุล ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา นายบุญอนันต์ พัฒนสิน นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ผู้แทนจากสมาคม ชมรม และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานฯ ณ ชายหาดพัทยา

  เมืองพัทยาร่วมกับสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา จัดงานพัทยาสดใส ประทับใจไม่รู้ลืม PATTAYA COLORFUL 2021 “พัทยาสดใส ประทับใจไม่รู้ลืม”ระหว่างวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2564 ณ บริเวณชายหาดพัทยา สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด -19) นั้น ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยาและเมืองพัทยา เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมต่าง ๆ โดยภายในงานได้จัดให้มีการออกบูธอบรมให้ความรู้เสริมทักษะต่าง ๆ ดังนี้
  1.บูธอบรมการถ่ายภาพระดับมือโปรและกล้องโทรศัพท์มือถือ
  2.บูธนิทรรศการ “พัทยาสดใสประทับใจไม่รู้ลืม” ภาพสถานที่ท่องเที่ยวภายในเมืองพัทยา ผ่านจอภาพทีวีขนาดใหญ่
  3.นิทรรศการภาพวาด “พัทยาสดใสประทับใจไม่รู้ลืม” จากกลุ่ม ศิลปินอิสระพัทยา

  1. บูธกิจกรรมอบรมศิลปะแก่เยาวชนและผู้เข้าร่วมงาน
  2. บูธศิลปะบนลูกมะพร้าว และจัดทำโมบายลูกมะพร้าวขนาดใหญ่
  3. บูธนวดทางการกีฬา ตรวจสุขภาพ และแนะนำการออกกำลังกาย
   รวมถึงการออกร้านค้า อาหารท้องถิ่น และสินค้าของชุมชน เพื่อส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว อันจะก่อให้เกิดรายได้แก่ท้องถิ่นโดยตรง

  ห้ามพลาดกิจกรรมดีๆเพื่อสังคม.. PATTAYA COLORFUL 2021 “พัทยาสดใส ประทับใจไม่รู้ลืม ระหว่างวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2564 ณ บริเวณชายหาดพัทยา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Pattaya Contact Center 1337 ตลอด 24 ชม.

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4309940772349967&id=259115847432500

  คลังเก็บ

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150