• บริษัท Gokoo อู่คง เดลิเวอรี่ มอบข้าวสาร น้ำมัน และมาม่า ให้กับเมืองพัทยา เพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

  บริษัท Gokoo อู่คง เดลิเวอรี่ มอบข้าวสาร น้ำมัน และมาม่า ให้กับเมืองพัทยา เพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

  บริษัท Gokoo อู่คง เดลิเวอรี่ มอบข้าวสาร น้ำมัน และมาม่า ให้กับเมืองพัทยา เพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

  วันนี้ (1 มี.ค.64) เวลา 13.00 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายรณกิจ เอกะสิงห์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนจากกลุ่มนักธุรกิจชาวจีนที่อยู่ในพื้นที่เมืองพัทยา หรือในนามบริษัท Gokoo อู่คง เดลิเวอรี่ รวมพลัง ปันน้ำใจ ช่วยเหลือพี่น้องชาวเมืองพัทยา โดยนำเครื่องอุปโภค – บริโภค จำนวน ทั้งสิ้น 4,000 ชุด มอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ระหว่างวันที่ 26 -28 ก.พ. และในวันนี้ ได้มอบข้าวสาร น้ำมัน และมาม่า ให้แก่เมืองพัทยา เพื่อส่งมอบต่อให้กับประชาชนทั้ง 42 ชุมชน รวมถึงผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ฯลฯ ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4237713076239404/?d=n
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150