• เมืองพัทยาเปิดบริการทำบัตรประชาชนแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในโครงการเราชนะ

  เมืองพัทยาเปิดบริการทำบัตรประชาชนแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในโครงการเราชนะ

  เมืองพัทยาเปิดบริการทำบัตรประชาชนแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในโครงการเราชนะ

  ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติในคราวการประชุมเมื่อวันที่ 19 และวันที่ 26 มกราคม 2564 และวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เห็นชอบโครงการ “เราชนะ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ/ทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน ในการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2564 โดยรัฐบาลได้กำหนดให้ผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิเข้าร่วมโครงการเราชนะจะต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดเท่านั้น

  ในการนี้เมืองพัทยาจะเปิดบริการทำบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ให้แก่ประชาชนกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่มีบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพแบบเก่า ที่ไม่มี(Chip card) ชิพการ์ดหรือกรณีบัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุ ในวันหยุดราชการตั้งแต่วันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 08.30 น.-16.30 น.

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ 0 38253133-35

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4222125697798142&id=259115847432500
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150