• รองนายกเมืองพัทยาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์แพทย์ชุมชน และผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ตามโครงการหมอถึงบ้าน​ โรงพยาบาลเมืองพัทยา

  รองนายกเมืองพัทยาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์แพทย์ชุมชน และผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ตามโครงการหมอถึงบ้าน​ โรงพยาบาลเมืองพัทยา

  รองนายกเมืองพัทยาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์แพทย์ชุมชน และผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ตามโครงการหมอถึงบ้าน​ โรงพยาบาลเมืองพัทยา

  วันนี้ ( 3​ มี.ค.64​ ) เวลา 11.00 น. ณ ศูนย์แพทย์ชุมชน (วัดบุณย์กัญจนาราม) นายมาโนช​ หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายเฉลิมพล​ ผลลูกอินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา​ แพทย์และผู้ช่วยพยาบาล ประธานชุมชน อสม.​ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนและเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง พร้อมทั้งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในเบื้องต้น

  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4242891429054902/?d=n
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150