• นายกเมืองพัทยาเตรียมพร้อม จัดกิจกรรมเทศกาลวันสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรม กระตุ้นเศรษฐกิจ ฟื้นฟูการท่องเที่ยวในพื้นที่ โดยอยู่ในมาตรการคุมเข้มโควิด-19 ส่วนการเล่นน้ำสงกรานต์ต้องรอฟังมาตรการที่ชัดเจนจากรัฐบาลอีกครั้ง

  นายกเมืองพัทยาเตรียมพร้อม จัดกิจกรรมเทศกาลวันสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรม กระตุ้นเศรษฐกิจ ฟื้นฟูการท่องเที่ยวในพื้นที่ โดยอยู่ในมาตรการคุมเข้มโควิด-19 ส่วนการเล่นน้ำสงกรานต์ต้องรอฟังมาตรการที่ชัดเจนจากรัฐบาลอีกครั้ง

  นายกเมืองพัทยาเตรียมพร้อม จัดกิจกรรมเทศกาลวันสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรม กระตุ้นเศรษฐกิจ ฟื้นฟูการท่องเที่ยวในพื้นที่ โดยอยู่ในมาตรการคุมเข้มโควิด-19 ส่วนการเล่นน้ำสงกรานต์ต้องรอฟังมาตรการที่ชัดเจนจากรัฐบาลอีกครั้ง

  เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 64 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 132 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อมวลชนเกี่ยวกับเรื่องการจัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ หลัง รมว.วัฒนธรรมไฟเขียวจัดงานได้ โดยอยู่ในมาตรการคุมเข้มโควิด-19 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจรับท่องเที่ยวในพื้นที่

  ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 กระทรวงฯ เห็นว่าจะสามารถจัดกิจกรรมต่างๆ ได้เหมือนอดีตที่เคยจัดก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ยังเข้มเรื่องมาตรการป้องกันโรค การเว้นระยะห่างและจำกัดจำนวนคนเข้าพื้นที่ โดยให้หน่วยงานและพื้นที่ที่จะจัดกิจกรรมในวันสงกรานต์เป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม สำหรับเหตุผลที่เห็นควรส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของปีนี้นั้น เพราะในปัจจุบันเริ่มมีวัคซีนโควิดที่จะช่วยป้องกันการแพร่ระบาดแล้ว อีกทั้งการจัดกิจกรรมจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวได้อย่างดี

  ในการนี้ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา จึงได้เผยต่อสื่อมวลชน ในเรื่องการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ของเมืองพัทยาหรือวันขึ้นปีใหม่ไทย ขณะนี้ได้มอบหมายให้สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเตรียมจัดกิจกรรมที่เคยจัดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่เป็นกิจกรรมของเมืองพัทยาโดยตรง อาทิ วันผู้สูงอายุ วันกองข้าว ที่กำหนดจัดขึ้นที่บริเวณลานโพธิ์นาเกลือและวัดหนองใหญ่ รวมทั้งกิจกรรมตักบาตรบริเวณชายหาด และในส่วนของพื้นที่วัดชัยมงคลต้องรอประสานกับเจ้าอาวาสอีกครั้ง

  สำหรับเมืองพัทยาในปีนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมสงกรานต์ และงานประเพณีกองข้าวเมืองพัทยา ณ ลานโพธิ์นาเกลือ เพื่อร่วมสืบสานประเพณีไทย และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยอยู่ภายใต้มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เน้นย้ำคุมเข้มเรื่องการเว้นระยะห่าง ใส่หน้ากากอนามัย ซึ่งการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์นี้ ถือเป็นกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีโอกาสมาร่วมกันทำบุญ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย อีกทั้งยังเป็นช่วงที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดยาว ตั้งแต่วันที่ 10-15 เมษายน 2564 รวม 6 วัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยว อย่างไรก็ดีการเล่นน้ำสงกรานต์ต้องรอฟังมาตรการที่ชัดเจนจากรัฐบาลอีกครั้งต่อไป นายกเมืองพัทยาเตรียมพร้อม จัดกิจกรรมเทศกาลวันสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรม กระตุ้นเศรษฐกิจ ฟื้นฟูการท่องเที่ยวในพื้นที่ โดยอยู่ในมาตรการคุมเข้มโควิด-19
  ส่วนการเล่นน้ำสงกรานต์ต้องรอฟังมาตรการที่ชัดเจนจากรัฐบาลอีกครั้ง

  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4251023151575063/
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150