• ประชุมทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว SRRT เมืองพัทยา ประจำเดือนมีนาคม

  ประชุมทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว SRRT เมืองพัทยา ประจำเดือนมีนาคม

  ประชุมทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว SRRT เมืองพัทยา
  ประจำเดือนมีนาคม

  วันที่(9 มี.ค.64) เวลา 13.30 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว SRRT เมืองพัทยา โดยมีนายเจษฎาพงษ์ ธนสมิทธิเวสน์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุข สมาชิกทีม SRRT เมืองพัทยา จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ในปัจจุบันโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นกับทุกคน ทุกครอบครัว ทุกชุมชน โดยมีทั้งโรคจากการติดเชื้อและโรคเรื้อรังไร้เชื้อ มีผลกระทบโดยตรงกับร่างกายและจิตใจ บั่นทอนสุขภาพและชีวิต ซึ่งอาจมาจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ ทางเศรษฐกิจ สังคม ความเป็นอยู่ของประชาชน พฤติกรรม การบริโภคอาหาร หรือแม้แต่ความประมาทในการใช้ชีวิตประจำวัน ความเจริญหลากหลายที่เข้ามามีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม จากปัญหาและสาเหตุเหล่านี้จำเป็นต้องมีการเฝ้าระวัง ป้องกันการเกิดโรคติดต่อในชุมชนอย่างใกล้ชิด โดยเน้นเป้าหมายหลัก คือ รู้เร็ว รายงานเร็ว ควบคุมโรคเร็ว ป้องกันการแพร่กระจายโรคได้ ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้จัดอบรมทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว SRRT เมืองพัทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบสาเหตุของเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็ว ควบคุมโรคติดต่อในเบื้องต้นได้ทันเวลาและสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการต่อได้อย่างเหมาะสม

  หลังจากนั้นเป็นการอวยพรวันเกิดให้กับสมาชิกฯ ที่เกิดในเดือนธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม และถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขของสมาชิกทีม SRRT ที่ได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันในครั้งนี้

  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4258950387449006/?d=n
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150