• พิธีถวายภัตตาหารเพลและสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง​ ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง

  พิธีถวายภัตตาหารเพลและสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง​ ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง

  พิธีถวายภัตตาหารเพลและสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง​ ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง

  วันนี้ (10 มี.ค.64) เวลา 10.00 น. นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีถวายภัตตาหารเพลและสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง โดยมี นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ข้าราชการ ประชาชน จิตอาสา เข้าร่วมในพิธีฯ ณ ศาลาการเปรียญ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง

  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4261471740530204/?d=n
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150