• ประชุมวางแผนพัฒนาโรงพยาบาลเมืองพัทยาให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา ภายใต้คอนเซ็ปต์ นีโอ พัทยา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริการแก่ประชาชน

  ประชุมวางแผนพัฒนาโรงพยาบาลเมืองพัทยาให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา ภายใต้คอนเซ็ปต์ นีโอ พัทยา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริการแก่ประชาชน

  ประชุมวางแผนพัฒนาโรงพยาบาลเมืองพัทยาให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา ภายใต้คอนเซ็ปต์ นีโอ พัทยา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริการแก่ประชาชน

  เมื่อวันที่ (11 มี.ค. 64) เวลา 09.00 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมการดำเนินงานโครงการจ้างเหมาเอกชนในการให้บริการการบริหารจัดการและดำเนินงานในโรงพยาบาลเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ 2564 (ระยะเวลา 9 เดือน) โดยมีนายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา เรือตรี ปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา รักษาการแทนปลัดเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมปรึกษาหารือเพื่อวางแผนในการพัฒนาโรงพยาบาลเมืองพัทยาให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา และคอนเซ็ปต์ นีโอ พัทยา “พัทยาโฉมใหม่ ก้าวไกลไม่ทิ้งกัน” ในช่วงเปลี่ยนผ่านของการบริหารงานโรงพยาบาลเมืองพัทยาระหว่างผู้รับจ้างรายใหม่กับเมืองพัทยาในฐานะผู้ว่าจ้าง ให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดในการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพต่อไป

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4266419543368757&id=259115847432500
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150