• เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  วันนี้ ( 12​ มี.ค.64) เวลา 11.30 น. นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ให้การต้อนรับ​ ผศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ​ คณะรัฐประศาสนศาสตร์​ นิด้า​และผู้อำนวยการหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล​ พร้อมคณะ​ จำนวน​ 80​ คน​ พร้อมรับฟังการบรรยายเรื่องโครงการ Pattaya Smart City และการบริหารเมืองพัทยา และการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC เพื่อให้นักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ในการทำงานด้านต่างๆขององค์กร ให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด ซึ่งเป็นการวางรากฐานและเป็นแนวทางในการประกอบวิชาชีพในอนาคตต่อไป ณ ห้องประชุมตากสิน ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150