• ประชุมหารือการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เขตเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน

  ประชุมหารือการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เขตเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน

  ประชุมหารือการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เขตเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน

  วันนี้(16 มี.ค. 64) เวลา 10.30 น.นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานให้การต้อนรับ พร้อมร่วมประชุมหารือการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ของเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน โดยมีนายอาวีระ ภัคมาตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) นายอภิสิทธิ์ วรรณตุง ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี นายณัฐพล ธีรวุฒิวรเวทย์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 251 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดให้มีมาตรการและแนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะ เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะ ภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยในเบื้องต้นกำหนดให้มีการดำเนินงานในพื้นที่เกาะต่างๆ จำนวน 14 เกาะ รวมถึงเกาะสีชัง และเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี ซึ่งในวันนี้ได้มีการเข้าพบเพื่อหารือกับคณะผู้บริหารเมืองพัทยาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เขตเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน เพื่อรับทราบนโยบายแนวทางและแนวคิดในการจัดการขยะมูลฝอยของเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน และหลังจากนั้นรองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยคณะประชุมฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่เยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ของเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้เสนอต่อคณะอนุกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะฯพิจารณาต่อไป
  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4277976878879690/?d=n

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150