• ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างของเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการสอบข้อเขียน (ส่วนที่ ๑)

    ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างของเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการสอบข้อเขียน (ส่วนที่ ๑)


    © 2016 Web Developer Themes
    ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150