• ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างของเมืองพัทยา เรื่อง ผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย/ทดสอบขับรถยนต์/ทดสอบขับเครื่องจักรกล/และทดสอบขับเรือยนต์

    ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างของเมืองพัทยา เรื่อง ผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย/ทดสอบขับรถยนต์/ทดสอบขับเครื่องจักรกล/และทดสอบขับเรือยนต์


    © 2016 Web Developer Themes
    ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150