• ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเมืองพัทยา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการสอบข้อเขียน (ส่วนที่ ๑) ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

    ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเมืองพัทยา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการสอบข้อเขียน (ส่วนที่ ๑) ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


    © 2016 Web Developer Themes
    ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150