• ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน บูรณาการบริหารจัดการและการดำเนินงานโรงพยาบาลเมืองพัทยา

  ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน บูรณาการบริหารจัดการและการดำเนินงานโรงพยาบาลเมืองพัทยา

  ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน บูรณาการบริหารจัดการและการดำเนินงานโรงพยาบาลเมืองพัทยา

  วันนี้ (17 มี.ค. 64) เวลา​ 14.00 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนบูรณาการบริหารจัดการและการดำเนินงานโรงพยาบาลเมืองพัทยา โดยมีนาย พัฒนา​ บุญสวัสดิ์ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อให้การบริหารจัดการและการดำเนินงาน
  เกิดการบูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบาย และสถาณการณ์ในปัจจุบัน เกิดการพัฒนาก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน ต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150