• ประชุมกำหนดแนวทางและมาตรการในการกำหนดบริเวณที่ให้เป็นเขตอนุญาตตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  ประชุมกำหนดแนวทางและมาตรการในการกำหนดบริเวณที่ให้เป็นเขตอนุญาตตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  ประชุมกำหนดแนวทางและมาตรการในการกำหนดบริเวณที่ให้เป็นเขตอนุญาตตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  วันนี้ (18 มี.ค.64) เวลา 13.30 น. นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมกำหนดแนวทางและมาตรการในการกำหนดบริเวณที่ให้เป็นเขตอนุญาตตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อำเภอบางละมุง และ อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2564 โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย รองปลัดเมืองพัทยา นายณัฐพล ธีรวุฒิวรเวทย์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน นายสุพจน์ กุลประยงค์ ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.ชลบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมห้อง 242 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  จากการศึกษาพบว่ารายได้จากการท่องเที่ยวในพื้นที่แนวปะการังมีมูลค่ามากถึง 86,000 ล้านบาทต่อปี และรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นรายได้หลักของประเทศ ซึ่งการท่องเที่ยวดำน้ำเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีการใช้ประโยชน์จากแนวปะการังโดยตรง กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวนิยมทำในบริเวณแนวปะการัง ได้แก่ การดำน้ำดูปะการัง ปลาและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ใต้ทะเล ทั้งรูปแบบการดำน้ำตื้น (snorkeling) การดำน้ำลึก (scuba diving) รวมถึงการเดินใต้ทะเล หรือ sea walker อย่างไรก็ตามกิจกรรมท่องเที่ยวเดินใต้ทะเลเป็นกิจกรรมที่ใช้ระยะเวลาสั้น สามารถลงไปอยู่ใต้น้ำและสัมผัสกับปะการัง สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลโดยไม่ต้องมีการฝึกดำน้ำ จึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น รายได้จากการขายการท่องเที่ยวในรูปแบบนี้ค่อนข้างดี ทำให้มีผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น จึงเกิดการบุกรุกใช้พื้นที่และเคลื่อนย้ายเอาปะการังออกเพื่อเคลียร์พื้นที่ทำเป็นช่องว่างให้นักท่องเที่ยวเดินได้สะดวก ทำให้เกิดผลกระทบกับแนวปะการัง การนำเอาปะการังออกจากพื้นที่ การเดินเหยียบย่ำทุกวัน การเดินทำให้เกิดการฟุ้งกระจายของตะกอนปกคลุมบนแนวปะการัง ทำให้ปะการังตายและไม่สามารถฟื้นตัวได้ จึงทำให้เกิดการสูญเสียพื้นที่แนวปะการังอย่างถาวร ซึ่งการดำน้ำแบบเดินใต้ทะเลยังไม่มีกฎหมายและหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลักในการควบคุม กำกับดูแลในการปฏิบัติ

  ทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ได้ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา และภาควิชาวาริชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน สำรวจสถานการณ์และประเมินความเสียหายของปะการังจากกิจกรรม sea walker บริเวณเกาะล้านและเกาะสาก พบว่ามีความเสียหายเป็นวงกว้าง

  ดังนั้นจึงได้จัดให้มีการประชุม เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำแบบเดินใต้ทะเล โดยในที่ประชุมได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นผู้ดำเนินการร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวและนำเสนอต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป

  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4286274828049895/?d=n
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150