• ประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นมาตรการแนวทางในการใช้พื้นที่ชายหาดจอมเทียน

  ประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นมาตรการแนวทางในการใช้พื้นที่ชายหาดจอมเทียน

  ประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นมาตรการแนวทางในการใช้พื้นที่ชายหาดจอมเทียน
  (วันนี้ 19 มี.ค. 64) เวลา 09.00 น. นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นมาตรการแนวทางในการใช้พื้นที่ชายหาดจอมเทียน โดยมีร.ต.อ.หญิงกัญรภา มุกดาสนิท ผู้อำนวยการส่วนควบคุมโรค รักษาการหัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค นายพรภิรมย์ เสือแดง หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมชี้แจง ซึ่งมีผู้ประกอบการร่มเตียงชายหาดจอมเทียน ร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้คลี่คลายลง ได้มีประชาชนและนักท่องเที่ยว เดินทางมาพักผ่อนตามชายหาดเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประกอบกับที่ผ่านมาได้รับแจ้งว่ามีพ่อค้า แม่ค้า หาบเร่ แผงลอย นำอาหารทะเลมาจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวยังไม่ถูกสุขอนามัย วันนี้เมืองพัทยาจึงได้เชิญผู้ประกอบการร่มเตียงชายหาดจอมเทียน จำนวน 251 ราย เข้ารับฟังความคิดเห็นมาตรการแนวทางในการใช้พื้นที่ชายหาดเมืองพัทยา เพื่อเป็นหูเป็นตา คอยดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ให้รับประทานอาหารทะเลที่สด สะอาด และคอยแจ้งเบาะแสหากพบเห็น รวมถึงมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวพัทยาได้อีกทางหนึ่ง โดยเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการทุกราย จัดหาสมุดบันทึกรายละเอียดผู้มาใช้บริการร่มเตียง ให้ปรากฏรายละเอียด ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ เวลามา/เวลาเลิกใช้บริการ โดยต้องให้ผู้มาใช้บริการลงบันทึกให้ครบถ้วน ชัดเจน หรือสแกนคิวอาร์โค้ด (ไทยชนะ) ก่อนใช้บริการทุกครั้ง เพื่อรวบรวมไว้เป็นหลักฐานในการติดตามตรวจสอบผู้มาใช้บริการภายหลัง การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ จัดหาเจลหรือแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือสำหรับผู้มาใช้บริการ และห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรืออนุญาตให้ผู้ใดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณร่มเตียงและชายหาด ให้ผู้ประกอบการทุกราย ทำความสะอาดเก้าอี้ เตียง และอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งก่อน ระหว่างและหลังให้บริการทุกครั้ง โดยเปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 20.00 น. ยกเว้นทุกวันพุธ สามารถกางร่มเตียง ได้ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 20.00 น. โดยให้ผู้ประกอบการทุกราย ต้องร่วมกันทำความสะอาดชายหาดก่อนกางร่มเตียง ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 10.00 น. และทุกๆ 3 เดือน ให้ผู้ประกอบการหยุดต่อเนื่องกัน 3 วัน โดยขนย้ายร่ม เตียง อุปกรณ์ทั้งหมดออกจากพื้นที่ชายหาดตามแผนเมืองพัทยากำหนด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดบริเวณชายหาดให้เรียบร้อย ส่วนการเรียกค่าบริการค่าเช่า กรณี เตียงผ้าใบ อัตราค่าบริการไม่เกิน 50 บาทต่อเตียงต่อวัน , เตียงนอนแบบสระน้ำ ค่าบริการไม่เกิน 100 บาทต่อเตียงต่อวัน เพื่อเป็นการร่วมกันสร้างลักษณ์ที่ดีของพัทยาและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองพัทยาอีกทางหนึ่งด้วย

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4288942937783084&id=259115847432500
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150