• เมืองพัทยาห้ามโดรน (Drone)ทุกประเภท และห้ามจำหน่ายสินค้า หาบเร่แผงลอยทุกชนิด บริเวณพื้นที่การจัดงานเทศกาลดนตรีเมืองพัทยา (PATTAYA MUSIC FESTIVAL 2021)

  เมืองพัทยาห้ามโดรน (Drone)ทุกประเภท และห้ามจำหน่ายสินค้า หาบเร่แผงลอยทุกชนิด บริเวณพื้นที่การจัดงานเทศกาลดนตรีเมืองพัทยา (PATTAYA MUSIC FESTIVAL 2021)

  เมืองพัทยาห้ามโดรน (Drone)ทุกประเภท และห้ามจำหน่ายสินค้า หาบเร่แผงลอยทุกชนิด บริเวณพื้นที่การจัดงานเทศกาลดนตรีเมืองพัทยา (PATTAYA MUSIC FESTIVAL 2021)

  ด้วยเมืองพัทยาร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีกำหนดจัดงานเทศกาลดนตรีเมืองพัทยา (PATTAYA MUSIC FESTIVAL 2021) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แบบ New Normal ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทุกวันศุกร์และวันเสาร์รวม 4 สัปดาห์ ดังนี้
  สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 30 เมษายนและวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 จำนวน 3 เวที ณ ชายหาดพัทยาบริเวณพัทยาเหนือ พัทยากลางและพัทยาใต้
  สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2564 จำนวน 1 เวที ณ ชายหาดจอมเทียน
  สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 14 – 15 พฤษภาคม 2564 จำนวน 1 เวที ณ สวนสาธารณะลานโพธิ์นาเกลือ
  สัปดาห์ที่ 4 วันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2564 จำนวน 1 เวที ณ ชายหาดพัทยา บริเวณพัทยากลาง

  ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและผู้เข้าร่วมงานฯ จึงห้ามโดรน (Drone) ทุกประเภท ขึ้นบินบริเวณพื้นที่การจัดงานเทศกาลดนตรีเมืองพัทยา (PATTAYA MUSIC FESTIVAL 2021)หากฝ่าฝืนจะดำเนินการทางมาตรการรักษาความปลอดภัยต่อไป รวมทั้งเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการจัดการจราจรและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่การจัดงานฯ เมืองพัทยาห้ามจำหน่ายสินค้าหาบเร่ แผงลอย ในพื้นที่บริเวณการจัดงานฯ โดยเด็ดขาด หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ตามมาตรา 54 ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535

  เมืองพัทยาขอเชิญประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมงานเทศกาลดนตรีเมืองพัทยา (PATTAYA MUSIC FESTIVAL 2021)นี้

  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4289027177774660/?d=n
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150