• 3 เมษายนนี้ เชิญร่วมประมูลทรัพย์หลุด ของ สถานธนานุบาลเมืองพัทยา (โรงรับจํานําของรัฐ)

  3 เมษายนนี้ เชิญร่วมประมูลทรัพย์หลุด ของ สถานธนานุบาลเมืองพัทยา (โรงรับจํานําของรัฐ)

  3 เมษายนนี้ เชิญร่วมประมูลทรัพย์หลุด ของ สถานธนานุบาลเมืองพัทยา (โรงรับจํานําของรัฐ)

  สถานธนานุบาลเมืองพัทยาเป็นหน่วยงานหนึ่งของเมืองพัทยาตั้งอยู่ที่บริเวณซอย 6 ยศศักดิ์ ได้ให้บริการแก่ประชาชนด้วยการรับจำนำสิ่งของต่างๆ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยรับจำนำ คือ

  • เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 บาท ต่อเดือน
  • เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 บาทต่อเดือน
   มีระยะเวลาของตั๋วรับจำนำ มีอายุ 4 เดือนและผ่อนผันได้ 30 วัน และผู้ใช้บริการสามารถผ่อนได้หรือเพิ่มเงินต้นได้ ประเภททรัพย์สินที่รับจำนำและให้บริการแก่ประชาชนด้วยการรับจำนำสิ่งของต่างๆ อาทิ เช่นเพชร ทองคําแท่ง ทองคํารูปพรรณ พระเลี่ยมทอง เข็มขัดนาค เครื่องเงิน นาฬิกาเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือช่าง ฯลฯ สำหรับทรัพย์สินที่จำนำประเภทไฟฟ้า ต้องมีอุปกรณ์ในการใช้งานครบและมีสภาพดีไม่เก่าหรือชำรุด ยกเว้นทรัพย์สินที่มีทะเบียนทรัพย์สินที่ผิดกฎหมายและอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ สถานธนานุบาลเมืองพัทยา (โรงรับจํานําของรัฐ) เปิดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ไม่พักกลางวัน หยุดวันเสาร์อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์
   โดยจะมีการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำนำทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่หนึ่งของเดือน สำหรับการจำหน่ายทรัพย์สินที่หลุดจำนำเป็นกรรมสิทธิ์ของสถานธนานุบาลเมืองพัทยาครั้งนี้ มีจำนวน 36 รายการ เป็นทรัพย์สินหลุดจำนำประจำเดือนมิถุนายน 2563 รายเดือนกันยายน 2563 โดยจะนำออกจำหน่ายในวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 ที่บริเวณด้านหน้าอาคาร สถานธนานุบาลเมืองพัทยาตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 12:00 น.
   เมืองพัทยาขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมประมูลทรัพย์สินที่หลุดจำนำได้ตามวันและเวลาดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถานธนานุบาลเมืองพัทยา (โรงรับจำนำของรัฐบาล) หมายเลขโทรศัพท์ 0 3842 0822 ในวันและเวลาราชการ
  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4286150164729028&id=259115847432500
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150