• รมว.การท่องเที่ยวฯ หารือร่วมทุกภาคส่วนจังหวัดชลบุรี เตรียมพร้อมเปิดรับชาวต่างชาติ

  รมว.การท่องเที่ยวฯ หารือร่วมทุกภาคส่วนจังหวัดชลบุรี เตรียมพร้อมเปิดรับชาวต่างชาติ

  รมว.การท่องเที่ยวฯ หารือร่วมทุกภาคส่วนจังหวัดชลบุรี เตรียมพร้อมเปิดรับชาวต่างชาติ  ดัน 5 จังหวัดเป็นพื้นที่นำร่อง “Sand Box” และมอบหมายสำรวจจำนวนพนักงานในภาคธุรกิจบริการที่แน่นอน เพื่อนำเสนอพิจารณาขอวัคซีนให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน

  เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 64 เวลา 09.30 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานประชุมหารือเตรียมความพร้อมเรื่องแผนการเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร นำโดยนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมรองนายกเมืองพัทยา ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี สภ.เมืองพัทยา ตำรวจท่องเที่ยว ผู้แทนประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี สมาคม ชมรมผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ประกอบด้วยธุรกิจหลายประเภท ทั้งที่เกี่ยวข้องโดยตรง ได้แก่ ด้านการขนส่ง ที่พัก อาหาร และธุรกิจนำเที่ยว และทางอ้อม ได้แก่ การผลิตสินค้า เป็นต้น  ทำให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ สร้างอาชีพและรายได้ มีบทบาทสร้างสรรค์ความเจริญสู่ประเทศอีกทางหนึ่ง และด้วยการท่องเที่ยวที่เป็นกลไกสำคัญในการช่วยพัฒนาประเทศในรูปแบบต่างๆ ในการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีประชุมปรึกษาหารือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมเรื่องแผนการเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พร้อมกล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้กำชับในการลงพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจกับทุกฝ่าย โดยที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีได้หารือกับทางกระทรวงสาธารณสุข และได้ออกมาเป็นมติของคณะกรรมการโรคติดต่อที่จะมีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาประเทศไทย ตามแผนการผ่อนคลายมาตรการป้องกันโรค covid-19 การลดระยะเวลาการบุคคลผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรสำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน covid แล้ว และผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน โดยมีเงื่อนไขพื้นที่/การดำเนินการต่างๆตามที่กำหนด ซึ่งระเบียบปฏิบัติสำหรับการผ่อนคลายลดระยะเวลากักกันต้องรอการพิจารณาจากศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 – กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) และกระทรวงสาธารณสุขอีกครั้ง เพื่อประกาศให้ทราบต่อไป ทั้งนี้กรณีผู้เดินทางจากประเทศที่มีเชื้อโควิค 19 กลายพันธุ์ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดยังคงต้องรับการกักกัน 14 วัน เช่นเดิม

  นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดในรูปแบบของ Sand Box ที่จะให้นักท่องเที่ยวเข้ามาโดยไม่ต้องกักตัวเช่นกัน โดยการกำหนดพื้นที่สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติบริเวณใดบริเวณหนึ่ง แต่การที่ทำในรูปแบบ Sand Box ได้นั้นจะต้องสัมพันธ์กับคนในพื้นที่ว่าได้รับวัคซีนตามที่กำหนดหรือไม่ โดยมีการนำร่อง 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต กระบี่ สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย เกาะเต่า เกาะพงัน) เชียงใหม่ และชลบุรี (พัทยา) โดยจะเริ่มที่จังหวัดภูเก็ตก่อน ทั้งนี้ต้องรอการพิจารณาจากศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 – กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) และกระทรวงสาธารณสุขอีกครั้ง รวมทั้งความพร้อมของแต่ละพื้นที่เพื่อทำ Sand Box อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมือง ได้ชี้แจงถึงสถานการณ์หลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด- 19 ระลอกใหม่คลี่คลายลงได้มีการดำเนินงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวหลายๆ ด้าน ทั้งการปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่เกาะล้าน และชายหาดจอมเทียน ชายหาดพัทยา ด้วยการผันผ่อนเพิ่มที่จอดรถบริเวณชายหาดพัทยา เพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19อย่างเคร่งครัด  ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการหารือร่วมกับผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อสำรวจผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีจำนวนเท่าไหร่ที่ยังเหลืออยู่ทุกสาขา เพื่อเตรียมการขอวัคซีนในเบื้องต้นแล้ว

  ในการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและนายกเมืองพัทยา สำรวจจำนวนพนักงานในภาคธุรกิจบริการที่แน่นอน ทั้งที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ รวมทั้งร้านอาหาร สถานบันเทิงและสถานบริการต่างๆที่ควรได้รับการฉีดวัคซีน เพราะคาดว่าจะมีจำนวนมากกว่าการรายงานในเบื้องต้นนี้  เพื่อนำเสนอพิจารณาจำนวนของวัคซีนให้ครอบคลุมและทั่วถึงทุกหน่วยงานต่อไป

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4299351620075549&id=259115847432500
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150