• ประชุมเตรียมเดินหน้าปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ชายหาดจอมเทียน

  ประชุมเตรียมเดินหน้าปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ชายหาดจอมเทียน

  ประชุมเตรียมเดินหน้าปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ชายหาดจอมเทียน

  วันนี้ (24 มี.ค. 64) เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 132 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมเตรียมปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ชายหาดจอมเทียน โดยมีนายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา นายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายบุญเทียน จันสุข ผู้อำนวยการสำนักการช่าง พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมหารือพิจารณารูปแบบที่เหมาะสม ในการเตรียมปรับภูมิทัศน์พื้นที่ชายหาดจอมเทียนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ สอดรับกับแผนพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4303120643031980&id=259115847432500
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150