• ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน บูรณาการบริหารจัดการและการดำเนินงานโรงพยาบาลเมืองพัทยา ครั้งที่ 2/2564

  ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน บูรณาการบริหารจัดการและการดำเนินงานโรงพยาบาลเมืองพัทยา ครั้งที่ 2/2564

  ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน บูรณาการบริหารจัดการและการดำเนินงานโรงพยาบาลเมืองพัทยา ครั้งที่ 2/2564

  วันนี้ (24 มี.ค. 64)  เวลา​ 10.00 น. นายสนธยา  คุณปลื้ม  นายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนบูรณาการบริหารจัดการและการดำเนินงานโรงพยาบาลเมืองพัทยา ครั้งที่ 2/2564 โดยมีคณะผู้บริหารเมืองพัทยา ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา  หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อให้การบริหารจัดการและการดำเนินงานเกิดการบูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบายและสถานการณ์ในปัจจุบัน เกิดการพัฒนาก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม และเหมาะสำหรับนครศูนย์กลางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานอย่างยั่งยืนและน่าอยู่สำหรับทุกคน ภายใต้นโยบาย “Neo Pattaya” พัทยาโฉมใหม่ ใส่ใจไม่ทิ้งกัน โดยมีพันธกิจสำคัญ คือ การยกระดับให้การบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรคการรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาวะความเจ็บป่วยหรือโรคต่างๆ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ทั้งนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4303047963039248&id=259115847432500
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150